Scenariusz: Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

19 marca 2024

ID 212969

W tym scenariuszu opisano sposób włączenia weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników oraz sposób wykluczenia konta użytkowników z weryfikacji dwuetapowej. Jeśli nie włączyłeś weryfikacji dwuetapowej dla swojego konta przed włączeniem go dla innych użytkowników, aplikacja najpierw otworzy okno umożliwiające włączenie weryfikacji dwuetapowej dla Twojego konta. W tym scenariuszu opisano również sposób włączenia weryfikacji dwuetapowej na swoim koncie.

Jeśli włączyłeś weryfikację dwuetapową na swoim koncie, możesz przejść do etapu włączenia weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz:

 • Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów w obszarze funkcjonalnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika służącym do modyfikacji ustawień zabezpieczeń dla kont innych użytkowników.
 • Upewnij się, że inni użytkownicy Serwera administracyjnego zainstalowali aplikację uwierzytelniającą na swoich urządzeniach.

Etapy

Włączenie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników przebiega etapami:

 1. Instalacja aplikacji uwierzytelniającej na urządzeniu

  Można zainstalować dowolną aplikację obsługującą algorytm czasowego hasła jednorazowego (TOTP), np:

  • Google Authenticator
  • Microsoft Authenticator
  • Bitrix24 OTP
  • Yandex Key
  • Avanpost Authenticator
  • Aladdin 2FA

  Aby sprawdzić, czy Kaspersky Security Center obsługuje aplikację uwierzytelniającą, której chcesz użyć, włącz weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników lub dla określonego użytkownika.

  Jeden z kroków sugeruje podanie kodu zabezpieczającego wygenerowanego przez aplikację uwierzytelniającą. Jeśli się powiedzie, Kaspersky Security Center obsługuje wybrany token uwierzytelniający.

 2. Synchronizowanie czasu aplikacji uwierzytelniającej z czasem urządzenia, na którym zainstalowany jest Serwer administracyjny

  Upewnij się, że czas na urządzeniu z aplikacją uwierzytelniającą i czas na urządzeniu z Serwerem administracyjnym są zsynchronizowane z czasem UTC, z użyciem zewnętrznych źródeł czasu. W przeciwnym razie mogą wystąpić awarie podczas uwierzytelniania i aktywacji weryfikacji dwuetapowej.

 3. Włączenie weryfikacji dwuetapowej dla Twojego konta i otrzymanie tajnego klucza do Twojego konta

  Dostępne instrukcje:

  Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej na koncie możesz włączyć weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników.

 4. Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

  Użytkownicy z włączoną weryfikacją dwuetapową muszą jej używać do logowania się do Serwera administracyjnego.

  Dostępne instrukcje:

 5. Edytowanie nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego

  Jeśli masz kilka Serwerów administracyjnych o podobnych nazwach, konieczna może być zmiana nazw wystawców kodów zabezpieczających w celu lepszego rozpoznawania różnych Serwerów administracyjnych.

  Dostępne instrukcje:

 6. Z wyłączeniem kont użytkowników, dla których nie musisz włączać weryfikacji dwuetapowej

  W razie potrzeby możesz wykluczyć użytkowników z weryfikacji dwuetapowej. Użytkownicy z wykluczonymi kontami nie muszą używać weryfikacji dwuetapowej, aby zalogować się do Serwera administracyjnego.

  Dostępne instrukcje:

 7. Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla własnego konta

  Jeśli użytkownicy nie są wykluczeni z weryfikacji dwuetapowej, a weryfikacja dwuetapowa nie została jeszcze skonfigurowana dla posiadanych przez nich kont, należy ją skonfigurować w oknie otwieranym po zalogowaniu się do Kaspersky Security Center. W przeciwnym razie nie będą mogli uzyskać dostępu do Serwera administracyjnego zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

  Dostępne instrukcje:

Wyniki

Po zakończeniu tego scenariusza:

 • Weryfikacja dwuetapowa jest włączona na Twoim koncie.
 • Weryfikacja dwuetapowa jest włączona dla wszystkich kont użytkowników Serwera administracyjnego, z wyjątkiem kont użytkowników, które zostały wykluczone.

Zobacz również:

Informacje o weryfikacji dwuetapowej

Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla własnego konta

Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Wyłączanie weryfikacji dwuetapowej dla konta użytkownika

Wyłączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Wykluczanie kont z weryfikacji dwuetapowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.