Odłączanie urządzenia iOS MDM od funkcji zarządzania

19 marca 2024

ID 90605

W celu odłączenia urządzenia iOS MDM od serwera iOS MDM:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia iOS MDM, klikając odnośnik iOS MDM.
  3. Wybierz urządzenie mobilne, które chcesz odłączyć.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Usuń.

Urządzenie iOS MDM zostanie oznaczone na liście jako obiekt do usunięcia. Urządzenie mobilne zostanie automatycznie usunięte z listy zarządzanych urządzeń po jego wcześniejszym usunięciu z bazy danych serwera iOS MDM. Urządzenie mobilne zostanie usunięte z bazy danych serwera iOS MDM w ciągu jednej minuty.

Po odłączeniu urządzenia iOS MDM od funkcji zarządzania, wszystkie zainstalowane profile konfiguracyjne, profil iOS MDM oraz aplikacje, dla których włączono opcję Usuń wraz z profilem iOS MDM, zostaną usunięte z urządzenia mobilnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.