Wstępna zdalna instalacja

19 marca 2024

ID 92445

Jeśli Agent sieciowy został już zainstalowany na urządzeniu, zdalna instalacja aplikacji na tym urządzeniu odbywa się poprzez Agenta sieciowego. Pakiet dystrybucyjny aplikacji, która ma zostać zainstalowana, jest przesyłany za pośrednictwem kanałów komunikacji pomiędzy Agentami sieciowymi i Serwerem administracyjnym wraz z ustawieniami instalacji, zdefiniowanymi przez administratora. Aby przesłać pakiet dystrybucyjny, możesz użyć węzłów pośredniczących, na przykład, punktów dystrybucji, dostarczania multiemisyjnego itd. Więcej informacji dotyczących instalacji aplikacji na zarządzanych urządzeniach, na których jest już zainstalowany Agent sieciowy, można znaleźć poniżej.

Możesz przeprowadzić wstępną instalację Agenta sieciowego na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Używając narzędzi firm trzecich do zdalnej instalacji aplikacji.
 • Klonując obraz dysku twardego administratora z systemem operacyjnym i Agentem sieciowym: przy pomocy narzędzi do zarządzania obrazami dysku, dostępnych w Kaspersky Security Center, lub przy użyciu narzędzi firm trzecich.
 • Korzystając z zasad grupy w systemie Windows: używając standardowych narzędzi do zarządzania systemu Windows dla zasad grupy lub w trybie automatycznym, poprzez odpowiednią, dedykowaną opcję w zadaniu zdalnej instalacji programu Kaspersky Security Center.
 • W trybie wymuszonym, korzystając ze specjalnych opcji w zadaniu zdalnej instalacji programu Kaspersky Security Center.
 • Wysyłając do użytkowników urządzeń odnośniki do pakietów autonomicznych, wygenerowanych przez Kaspersky Security Center. Pakiety autonomiczne to moduły wykonywalne, które zawierają pakiety dystrybucyjne wybranych aplikacji wraz ze zdefiniowanymi ustawieniami.
 • Ręcznie, poprzez uruchomienie instalatorów aplikacji na urządzeniach.

Na zarządzanych urządzeniach z platformami innymi niż Microsoft Windows można przeprowadzić zdalną instalację Agenta sieciowego. Przed zdalną instalacją Agenta sieciowego na urządzeniu z systemem Linux lub urządzeniu z systemem macOS należy przygotować urządzenie. Możesz także zainstalować Agenta sieciowego na urządzeniu z systemem Linux w trybie cichym, używając pliku odpowiedzi. Na platformach innych niż Windows możesz uaktualnić Agenta sieciowego do nowej wersji lub zainstalować inne aplikacje firmy Kaspersky, korzystając z Agentów sieciowych (już zainstalowanych na urządzeniach) przeznaczonych do wykonywania zadań zdalnej instalacji. W tym przypadku instalacja przebiega identycznie jak instalacja na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows.

Podczas wybierania metody i strategii zdalnej instalacji aplikacji w zarządzanej sieci należy mieć na uwadze kilka czynników (częściowa lista):

 • Konfigurację sieci organizacji.
 • Całkowitą liczbę urządzeń.
 • Obecność w sieci organizacji urządzeń, które nie należą do żadnej domeny Active Directory, oraz obecność jednakowych kont z uprawnieniami administratora na tych urządzeniach.
 • Pojemność kanału pomiędzy Serwerem administracyjnym a urządzeniami.
 • Rodzaj komunikacji pomiędzy Serwerem administracyjnym a zdalnymi podsieciami oraz pojemność kanałów sieciowych w tych podsieciach.
 • Ustawienia zabezpieczeń zastosowane na zdalnych urządzeniach w momencie uruchomienia zdalnej instalacji (na przykład, użycie UAC lub Prostego udostępniania plików).

W tej sekcji

Konfigurowanie instalatorów

Pakiety instalacyjne

Właściwości MSI i pliki transformacji

Zdalna instalacja przy użyciu narzędzi firm trzecich

Informacje o zadaniach zdalnej instalacji w Kaspersky Security Center

Instalacja poprzez przechwycenie i skopiowanie obrazu urządzenia

Niepoprawne kopiowanie obrazu dysku twardego

Zdalna instalacja przy użyciu zasad grupy Microsoft Windows

Wymuszona zdalna instalacja przy użyciu zadania zdalnej instalacji z Kaspersky Security Center

Uruchamianie pakietów autonomicznych utworzonych przez Kaspersky Security Center

Opcje ręcznej instalacji aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.