Tworzenie reguły automatycznego znakowania urządzeń

19 marca 2024

ID 175878

W celu utworzenia reguły automatycznego znakowania urządzeń:

 1. Wyświetl reguły automatycznego oznaczania urządzeń.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie otwarte okno ustawień nowej reguły.

 3. Skonfiguruj ogólne właściwości reguły:
  1. W polu Nazwa reguły wprowadź nazwę reguły.

   Długość nazwy nie może wynosić więcej niż 256 znaków.

  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Włącz regułę, ustawiając przełącznik w pozycji Reguła włączona.
   • Wyłącz regułę, ustawiając przełącznik w pozycji Reguła wyłączona.
  3. W polu Znacznik wprowadź nazwę nowego znacznika urządzenia lub wybierz istniejące znaczniki urządzeń z listy.

   Długość nazwy nie może wynosić więcej niż 256 znaków.

 4. W sekcji warunków kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy warunek.

  Zostanie otwarte okno ustawień nowego warunku.

 5. Wprowadź nazwę warunku.

  Długość nazwy nie może wynosić więcej niż 256 znaków. Nazwa musi być unikatowa w obrębie reguły.

 6. Skonfiguruj wyzwalanie reguły zgodnie z następującymi warunkami. Możesz określić kilka warunków.
  • Sieć—właściwości sieci urządzenia, takie jak nazwa urządzenia w sieci Windows lub uwzględnienie urządzenia w domenie lub podsieci IP.

   Jeśli dla bazy danych używanej z Kaspersky Security Center ustawione jest sortowanie z rozróżnianiem wielkości liter, zachowaj wielkość liter podczas określania nazwy DNS urządzenia. W przeciwnym razie reguła automatycznego tagowania nie będzie działać.

  • Aplikacje—obecność Agenta sieciowego na urządzeniu oraz typ, wersja i architektura systemu operacyjnego.
  • Maszyny wirtualne—urządzenie należy do określonego typu maszyny wirtualnej.
  • Active Directory—obecność urządzenia w jednostce organizacyjnej Active Directory i członkostwo urządzenia w grupie Active Directory.
  • Rejestr aplikacji—obecność aplikacji różnych producentów na urządzeniu.
 7. Kliknij OK, aby zachować zmiany.

  Jeśli to konieczne, dla jednej reguły możesz ustawić kilka warunków. W tej sytuacji znacznik zostanie przypisany do urządzenia, jeśli spełnia przynajmniej jeden warunek.

 8. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

Nowo utworzona reguła jest wymuszona na urządzeniach zarządzanych przez wybrany Serwer administracyjny. Jeśli ustawienia urządzenia spełniają warunki reguły, do urządzenia zostanie przydzielony znacznik.

Później reguła będzie stosowana w następujących przypadkach:

 • Automatycznie i okresowo, w zależności od obciążenia na serwerze
 • Po edytowaniu reguły
 • Jeśli ręcznie uruchamiasz regułę
 • Po wykryciu przez Serwer administracyjny zmian w ustawieniach urządzenia, które spełnia warunki reguły lub w ustawieniach grupy, która zawiera to urządzenie

Możesz utworzyć kilka reguł znakowania. Do jednego urządzenia może zostać przypisanych kilka znaczników, jeśli utworzyłeś kilka reguł znakowania i jeśli odpowiednie warunki tych reguł są spełnione w tym samym czasie. Listę wszystkich przydzielonych znaczników można przejrzeć we właściwościach urządzenia.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.