Zapisywanie ważnych zdarzeń dot. zasad w bazie danych Serwera administracyjnego

15 lutego 2024

ID 181227

Aby uniknąć przepełnienia bazy danych Serwera administracyjnego, zalecane jest zapisywanie tylko ważnych zdarzeń w bazie danych.

W celu skonfigurowania rejestracji ważnych zdarzeń w bazie danych Serwera administracyjnego:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Profile zasad.
 2. Kliknij zasadę dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Zostanie otwarte okno właściwości wybranej zasady.

 3. We właściwościach zasady otwórz zakładkę Konfiguracja zdarzenia.
 4. W sekcji Krytyczny kliknij Dodaj zdarzenie i zaznacz pola tylko obok następujących zdarzeń:
  • Uwaga! Sprawdź licencję
  • Automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone
  • Błąd aktywacji
  • Wykryto aktywne zagrożenie Należy uruchomić zaawansowane leczenie
  • Leczenie nie jest możliwe
  • Wykryto wcześniej otwarty niebezpieczny odnośnik
  • Proces został przerwany
  • Zablokowano aktywność sieciową
  • Wykryto atak sieciowy
  • Zablokowano uruchomienie aplikacji
  • Dostęp zabroniony (bazy lokalne)
  • Dostęp zabroniony (KSN)
  • Błąd aktualizacji lokalnej
  • Nie można uruchomić dwóch zadań jednocześnie
  • Błąd interakcji z Kaspersky Security Center
  • Nie wszystkie komponenty zostały zaktualizowane
  • Błąd zastosowania reguł szyfrowania/deszyfrowania pliku
  • Błąd włączenia trybu przenośnego
  • Błąd wyłączenia trybu przenośnego
  • Nie można załadować modułu szyfrującego
  • Nie można zastosować profilu
  • Błąd zmiany komponentów aplikacji
 5. Kliknij OK.
 6. W sekcji Błąd funkcjonalny kliknij Dodaj zdarzenie i zaznacz pole wyboru obok zdarzenia Nieprawidłowe ustawienia zadania. Ustawienia nie zostały zastosowane.
 7. Kliknij OK.
 8. W sekcji Ostrzeżenie kliknij Dodaj zdarzenie i zaznacz pola tylko obok następujących zdarzeń:
  • Autoochrona jest wyłączona
  • Składniki ochrony są wyłączone
  • Nieprawidłowy klucz zapasowy
  • Wykryto legalne oprogramowanie, które może zostać użyte do uszkodzenia komputera lub danych osobowych (bazy lokalne)
  • Wykryto legalne oprogramowanie, które może zostać użyte do uszkodzenia komputera lub danych osobowych (KSN)
  • Usunięty obiekt
  • Wyleczony obiekt
  • Użytkownik zrezygnował z profilu szyfrowania
  • Plik został przywrócony z kwarantanny przez administratora na serwerze Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
  • Plik został poddany kwarantannie przez administratora na serwerze Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
  • Wiadomość do administratora o zakazie uruchamiania aplikacji
  • Wiadomość do administratora dotycząca zakazu dostępu do urządzenia
  • Wiadomość do administratora dotycząca zakazu dostępu do strony internetowej
 9. Kliknij OK.
 10. W sekcji Informacja kliknij Dodaj zdarzenie i zaznacz pola tylko obok następujących zdarzeń:
  • Została utworzona kopia zapasowa obiektu
  • Zablokowane uruchomienie aplikacji w trybie testowym
 11. Kliknij OK.

Zostanie skonfigurowana rejestracja ważnych zdarzeń w bazie danych Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.