Tworzenie kategorii aplikacji dla zasad Kaspersky Endpoint Security for Windows

19 marca 2024

ID 52459

Możesz utworzyć kategorie aplikacji dla profili Kaspersky Endpoint Security for Windows z folderu Kategorie aplikacji i z okna Właściwości profilu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu utworzenia kategorii aplikacji dla profilu Kaspersky Endpoint Security z folderu Kategorie aplikacji:

 1. W drzewie konsoli wybierz ZaawansowaneZarządzanie aplikacjamiKategorie aplikacji.
 2. W obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji kliknij przycisk Nowa kategoria.

  Zostanie uruchomiony kreator tworzenia nowej kategorii.

 3. W oknie Typ kategorii wybierz typ kategorii użytkownika:
  • Ręcznie dodana kategoria z zawartością. Określ kryteria, które będą używane do przypisywania plików wykonywalnych do tworzonej kategorii.
  • Kategoria zawierająca pliki wykonywalne z wybranych urządzeń. Określ urządzenie, którego pliki wykonywalne muszą być automatycznie przypisane do tej kategorii.
  • Kategoria zawierająca pliki wykonywalne z konkretnego folderu. Określ folder, którego pliki wykonywalne muszą być automatycznie przypisane do tej kategorii.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Jeśli kreator zakończy działanie, zostanie utworzona niestandardowa kategoria aplikacji. Nowo utworzone kategorie można przeglądać, korzystając z listy kategorii w obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji.

Możesz także utworzyć kategorię aplikacji z poziomu folderu Profile.

W celu utworzenia kategorii aplikacji z poziomu okna Właściwości profilu Kaspersky Endpoint Security for Windows:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zasady.
 2. W obszarze roboczym folderu Zasady wybierz profil Kaspersky Endpoint Security, dla którego chcesz utworzyć kategorię.
 3. Kliknij go prawym klawiszem myszy i wybierz Właściwości.
 4. W oknie Właściwości, które zostanie otwarte, w lewym panelu Sekcje wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola aplikacji.
 5. W sekcji Kontrola aplikacji, na listach rozwijalnych Tryb kontroli i Akcja dokonaj wyboru dla listy dozwolonych i listy blokowanych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Kontroli aplikacji zawierające listę kategorii.

 6. Kliknij przycisk Utwórz nową.
 7. Wprowadź nazwę nowej kategorii i kliknij OK.

  Zostanie uruchomiony kreator tworzenia nowej kategorii.

 8. W oknie Typ kategorii wybierz typ kategorii użytkownika:
  • Ręcznie dodana kategoria z zawartością. Określ kryteria, które będą używane do przypisywania plików wykonywalnych do tworzonej kategorii.
  • Kategoria zawierająca pliki wykonywalne z wybranych urządzeń. Określ urządzenie, którego pliki wykonywalne muszą być automatycznie przypisane do tej kategorii.
  • Kategoria zawierająca pliki wykonywalne z konkretnego folderu. Określ folder, którego pliki wykonywalne muszą być automatycznie przypisane do tej kategorii.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Jeśli kreator zakończy działanie, zostanie utworzona niestandardowa kategoria aplikacji. Możesz przeglądać nowo utworzone kategorie na liście kategorii.

Kategorie aplikacji są używane przez komponent Kontrola aplikacji znajdujący się w Kaspersky Endpoint Security for Windows. Kontrola aplikacji umożliwia administratorowi nałożenie ograniczeń na uruchamianie aplikacji na urządzeniach klienckich—na przykład, ograniczając uruchamianie aplikacji z określonej kategorii.

Zobacz również:

Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.