Konfiguracja pól niestandardowych

19 marca 2024

ID 159862

W celu skonfigurowania niestandardowych pól urządzeń:

 1. W folderze Repozytoria drzewa konsoli wybierz podfolder Sprzęt.
 2. W obszarze roboczym folderu Sprzęt kliknij przycisk Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Konfiguruj niestandardowe pola danych.

  Zostanie otwarte okno właściwości sprzętu.

 3. W oknie właściwości sprzętu wybierz sekcję Pola niestandardowe i kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Dodaj pole.

 4. W oknie Dodaj pole określ nazwę pola niestandardowego, które będzie wyświetlane we właściwościach sprzętu.

  Możesz utworzyć kilka pól niestandardowych z unikatowymi nazwami.

 5. Kliknij OK.

Dodane pola niestandardowe są wyświetlane w sekcji Pola niestandardowe właściwości sprzętu. Możesz użyć pół niestandardowych do dostarczenia określonych informacji o urządzeniach. Na przykład, to może być wewnętrzny numer zamówienia dla zakupu sprzętu.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Inwentaryzacja sprzętu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.