Edytowanie nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego

19 marca 2024

ID 211906

Możesz mieć kilka identyfikatorów (nazywanych wystawcami) dla różnych Serwerów administracyjnych. Możesz zmienić nazwę wystawcy kodu zabezpieczającego w przypadku, gdy, na przykład, Serwer administracyjny już używa podobnej nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego dla innego Serwera administracyjnego. Domyślnie, nazwa wystawcy kodu zabezpieczającego jest taka sama, jak nazwa Serwera administracyjnego.

Po zmianie nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego należy ponownie wystawić nowy tajny klucz i przekazać go do aplikacji uwierzytelniającej.

W celu określenia nowej nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego:

  1. W drzewie konsoli Kaspersky Security Center otwórz menu kontekstowe folderu Serwer administracyjny i wybierz Właściwości.
  2. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w panelu Sekcje wybierz Zaawansowane, a następnie Weryfikacja dwuetapowa.
  3. Podaj nową nazwę wystawcy kodu zabezpieczającego w polu Wystawca kodu zabezpieczającego.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj w sekcji Weryfikacja dwuetapowa.
  5. Kliknij przycisk OK w sekcji Weryfikacja dwuetapowa.

Nowa nazwa wystawcy kodu zabezpieczającego została określona dla Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Scenariusz: konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.