Zatwierdzanie oraz odrzucanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich

19 marca 2024

ID 183775

Jeśli konfigurujesz zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, możesz utworzyć regułę, która wymaga określonego stanu aktualizacji, które zostaną zainstalowane. Na przykład, reguła aktualizacji może zezwolić na instalację następujących elementów:

 • Tylko zatwierdzonych aktualizacji
 • Tylko zatwierdzonych i niezdefiniowanych aktualizacji
 • Wszystkich aktualizacji niezależnie od stanu aktualizacji

Możesz zatwierdzić uaktualnienia, które muszą zostać zainstalowane, oraz odrzucić uaktualnienia, które nie muszą zostać zainstalowane.

Używanie stanu Zatwierdzone do zarządzania instalacją aktualizacji jest wystarczające dla małej ilości uaktualnień. Aby zainstalować kilka aktualizacji, użyj reguł, które możesz skonfigurować w zadaniu Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Zalecane jest ustawienie stanu Zatwierdzone tylko dla tych określonych aktualizacji, które nie spełniają kryteriów określonych w regułach. Jeśli ręcznie zatwierdzisz dużą liczbę aktualizacji, wydajność Serwera administracyjnego ulegnie zmniejszeniu i może doprowadzić do przeciążenia Serwera administracyjnego.

W celu zatwierdzenia lub odrzucenia jednej lub kilku aktualizacji:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiAktualizacje oprogramowania.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktualizacji.

 2. Wybierz uaktualnienia, które chcesz zatwierdzić lub odrzucić.
 3. Kliknij Zatwierdź, aby zatwierdzić wybrane aktualizacje, lub Odrzuć, aby odrzucić wybrane aktualizacje.

  Domyślna wartość to Niezdefiniowane.

Wybrane aktualizacje posiadają stany, które zdefiniowałeś.

Istnieje również możliwość zmiany stanu zatwierdzenia we właściwościach określonej aktualizacji.

W celu zatwierdzenia lub odrzucenia aktualizacji w jej właściwościach:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiAktualizacje oprogramowania.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktualizacji.

 2. Kliknij nazwę aktualizacji, którą chcesz zatwierdzić lub odrzucić.

  Zostanie otwarte okno właściwości aktualizacji.

 3. W sekcji Ogólne wybierz stan dla aktualizacji, zmieniając opcję Stan zatwierdzenia aktualizacji. Możesz wybrać stan Zatwierdzono, Odrzucono lub Nie zdefiniowano.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wybrana aktualizacja posiada stan, który zdefiniowałeś.

Jeśli ustawisz stan Odrzucono dla aktualizacji oprogramowania firm trzecich, te aktualizacje nie zostaną zainstalowane na urządzeniach, dla których planowane było ich zainstalowanie, ale jeszcze nie zostały zainstalowane. Uaktualnienia pozostaną na urządzeniach, na których zostały już zainstalowane. Jeśli musisz je usunąć, możesz je usunąć ręcznie lokalnie.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.