Nadawanie praw dostępu do określonych obiektów

19 marca 2024

ID 237474

Oprócz nadawania praw dostępu na poziomie serwera, możesz skonfigurować dostęp do konkretnych obiektów, np. do konkretnego zadania. Aplikacja umożliwia określenie praw dostępu do następujących typów obiektów:

 • Grupy administracyjne
 • Zadania
 • Raporty
 • Wybory urządzeń
 • Wybory zdarzeń

Aby przypisać prawa dostępu do określonego obiektu:

 1. W zależności od typu obiektu, w menu głównym przejdź do odpowiedniej sekcji:
  • Urządzenia → Hierarchia grup
  • UrządzeniaZadania
  • Monitorowanie i raportowanie Raporty
  • UrządzeniaWybory urządzeń
  • Monitorowanie i raportowanie Wybory zdarzeń
 2. Otwórz właściwości obiektu, do którego chcesz skonfigurować prawa dostępu.

  Aby otworzyć okno właściwości grupy administracyjnej lub zadania, kliknij nazwę obiektu. Właściwości innych obiektów można otworzyć za pomocą przycisku na pasku narzędzi.

 3. W oknie właściwości otwórz sekcję Prawa dostępu.

  Zostanie otwarta lista użytkowników. Wymienieni użytkownicy i podane grupy zabezpieczeń mają prawa dostępu do obiektu. Domyślnie, jeśli używasz hierarchii grup administracyjnych lub Serwerów, lista i prawa dostępu są dziedziczone z nadrzędnej grupy administracyjnej lub Serwera podstawowego.

 4. Aby móc modyfikować listę, włącz opcję Użyj uprawnień niestandardowych.
 5. Skonfiguruj prawa dostępu:
  • Użyj przycisków Dodaj i Usuń, aby zmodyfikować listę.
  • Określ prawa dostępu dla użytkownika lub grupy zabezpieczeń. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Jeśli chcesz ręcznie określić prawa dostępu, wybierz użytkownika lub grupę zabezpieczeń, kliknij przycisk Prawa dostępu, a następnie określ prawa dostępu.
   • Jeśli chcesz przypisać rolę użytkownika do użytkownika lub grupy zabezpieczeń, wybierz użytkownika lub grupę zabezpieczeń, kliknij przycisk Role, a następnie wybierz rolę do przypisania.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Prawa dostępu do obiektu zostały skonfigurowane.

Zobacz również:

Konfigurowanie praw dostępu do funkcji aplikacji. Kontrola dostępu oparta o rolę

Prawa dostępu do funkcji aplikacji

Informacje o rolach użytkowników

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.