Tworzenie zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji

19 marca 2024

ID 180731

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji działa tylko na urządzeniach punktów dystrybucji działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Urządzenia punktów dystrybucji działające pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub macOS nie mogą pobierać uaktualnień z serwerów aktualizacji Kaspersky. Jeśli przynajmniej jedno urządzenie działające pod kontrolą systemu Linux lub macOS znajduje się w obszarze zadania, zadanie będzie posiadało stan Niepowodzenie. Nawet wtedy, gdy zadanie zakończyło się pomyślnie na wszystkich urządzeniach z systemem Windows, zwróci błąd na pozostałych urządzeniach.

Możesz utworzyć zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji dla grupy administracyjnej. To zadanie będzie uruchamiane dla punktów dystrybucji znajdujących się w określonej grupie administracyjnej.

Możesz użyć tego zadania, na przykład, jeśli ruch sieciowy pomiędzy Serwerem administracyjnym a punktem(ami) dystrybucji jest droższy niż ruch sieciowy pomiędzy punktem(ami) dystrybucji a serwerami aktualizacji Kaspersky lub jeśli Twój Serwer administracyjny nie ma dostępu do Internetu.

To zadanie jest wymagane do pobrania uaktualnień z serwerów aktualizacji Kaspersky do repozytoriów punktów dystrybucji. Lista aktualizacji obejmuje:

 • Aktualizacje baz danych i modułów dla aplikacji zabezpieczających Kaspersky
 • Aktualizacje komponentów Kaspersky Security Center
 • Aktualizacje aplikacji zabezpieczających Kaspersky

Po pobraniu uaktualnień, mogą one zostać przesłane na zarządzane urządzenia.

W celu utworzenia zadania Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji dla wybranej grupy administracyjnej:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center, w polu Typ zadania wybierz Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 5. Wybierz przycisk opcji do określenia grupy administracyjnej, wyboru urządzeń lub urządzeń, do których stosowane jest zadanie.
 6. W kroku Zakończ tworzenie zadania, jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 7. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 8. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 9. Na zakładce Ustawienia aplikacji okna właściwości zadania określ następujące ustawienia:
  • Źródła aktualizacji
  • Folder do przechowywania aktualizacji
  • Pobierz pliki diff
  • Pobierz aktualizacje za pomocą starego schematu
 10. Utwórz terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie
   • Ręcznie
   • Co N minut
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Po wykonaniu zadania Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji, aktualizacje baz danych i modułów aplikacji zostaną pobrane ze źródła uaktualnień i będą przechowywane w folderze współdzielonym. Pobrane uaktualnienia zostaną użyte tylko przez punkty dystrybucji, które znajdują się w określonej grupie administracyjnej i dla których nie ustawiono zadania pobierania uaktualnień.

Zobacz również:

Ustawienia zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.