Włączanie i wyłączanie śledzenia, pobieranie pliku śledzenia

19 marca 2024

ID 13238

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu włączenia śledzenia na zdalnym urządzeniu:

 1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem.
 2. Z drzewa obiektów urządzenia wybierz aplikację, dla której chcesz włączyć śledzenie.

  Śledzenie może być włączane i wyłączane dla aplikacji posiadających funkcję autoochrony tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego.

  Jeśli chcesz włączyć śledzenie dla Agenta sieciowego, możesz to zrobić podczas tworzenia zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. W tym przypadku Agent sieciowy zapisze informacje o śledzeniu nawet wtedy, gdy śledzenie jest wyłączone dla Agenta sieciowego w narzędziu do zdalnej diagnostyki.

 3. W celu włączenia śledzenia:
  1. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki kliknij Włącz śledzenie.
  2. W otwartym oknie Wybierz poziom śledzenia zalecane jest zachowanie domyślnych wartości ustawień. Jeśli jest to wymagane, specjalista z pomocy technicznej przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Dostępne są następujące ustawienia:
   • Poziom śledzenia
   • Śledzenie na podstawie rotacji (dostępne tylko dla Kaspersky Endpoint Security)
  3. Kliknij OK.
 4. W przypadku Kaspersky Endpoint Security specjalista z pomocy technicznej może poprosić o włączenie śledzenia Xperf dla informacji o działaniu systemu.

  W celu włączenia śledzenia Xperf:

  1. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki kliknij Włącz śledzenie Xperf.
  2. W otwartym oknie Wybierz poziom śledzenia, w zależności od odpowiedzi od specjalisty z pomocy technicznej, wybierz jeden z następujących poziomów śledzenia:
   • Niski
   • Głęboki
  3. Wybierz jeden z następujących typów śledzenia:
   • Podstawowy
   • Po ponownym uruchomieniu
  4. Możesz także zostać poproszony o włączenie opcji Śledzenie na podstawie rotacji, aby zapobiec nadmiernemu zwiększeniu rozmiaru pliku śledzenia. Następnie określ maksymalny rozmiar pliku śledzenia. Jeśli plik osiągnie maksymalny rozmiar, najstarsze informacje śledzenia zostaną nadpisane nowymi informacjami.
  5. Kliknij OK.

  W niektórych przypadkach, aby włączyć śledzenie, konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji zabezpieczającej i jej zadania.

Narzędzie do zdalnej diagnostyki włączy śledzenie wybranej aplikacji.

W celu pobrania pliku śledzenia aplikacji:

 1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
 2. W węźle aplikacji, w folderze Pliki śledzenia wybierz żądany plik.
 3. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki kliknij Pobierz cały plik.

  W przypadku plików o dużym rozmiarze można pobrać ich ostatnio utworzone części.

  Podświetlony plik śledzenia może zostać usunięty. Plik może zostać usunięty po wyłączeniu śledzenia.

Wybrany plik jest pobierany do lokalizacji określonej w dolnej części okna.

W celu wyłączenia śledzenia na zdalnym urządzeniu:

 1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
 2. W drzewie obiektów urządzenia wybierz aplikację, dla której chcesz wyłączyć śledzenie.

  Śledzenie może być włączane i wyłączane dla aplikacji posiadających funkcję autoochrony tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego.

 3. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki kliknij Wyłącz śledzenie.

Narzędzie do zdalnej diagnostyki wyłączy śledzenie wybranej aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.