Przeglądanie i konfigurowanie znaczników przydzielonych do urządzenia

15 lutego 2024

ID 147192

Możesz wyświetlić listę wszystkich znaczników, które zostały przypisane do urządzenia, a także przejść do konfiguracji reguł automatycznego znakowania w oknie właściwości urządzenia.

W celu wyświetlenia i skonfigurowania znaczników przypisanych do urządzenia:

 1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzane urządzenia.
 2. W obszarze roboczym folderu Zarządzane urządzenia wybierz urządzenie, dla którego chcesz wyświetlić przypisane znaczniki.
 3. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Właściwości.
 4. W oknie właściwości urządzenia wybierz sekcję Znaczniki.

  Zostanie wyświetlona lista znaczników przypisanych do wybranego urządzenia, a także sposób, w jaki każdy znacznik został przypisany: ręcznie lub zgodnie z regułą.

 5. Jeśli to konieczne, wykonaj następujące czynności:
  • Aby przejść do konfiguracji reguł znakowania, kliknij odnośnik Ustaw reguły automatycznego znakowania (tylko dla systemu Windows).
  • Aby zmienić nazwę znacznika, zaznacz go i kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Aby usunąć nazwę znacznika, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby ręcznie dodać znacznik, wprowadź go w polu znajdującym się w dolnej części sekcji Znaczniki i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Jeśli w sekcji Znaczniki wprowadziłeś jakiekolwiek zmiany, kliknij przycisk Zastosuj, aby te zmiany zostały zastosowane.
 7. Kliknij OK.

Jeśli we właściwościach urządzenia usunąłeś znacznik lub zmieniłeś jego nazwę, ta zmiana nie będzie wpływać na reguły znakowania, które zostały skonfigurowane we właściwościach Serwera administracyjnego. Zmiana zostanie zastosowana tylko na tym urządzeniu, w którego właściwościach została wprowadzona.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.