Wyświetlanie profilu dziedziczonego w podgrupie

19 marca 2024

ID 3754

W celu włączenia wyświetlania profili dziedziczonych dla zagnieżdżonej grupy administracyjnej:

  1. W drzewie konsoli wybierz grupę administracyjną, dla której powinny być wyświetlane profile dziedziczone.
  2. W obszarze roboczym wybranej grupy wybierz zakładkę Zasady.
  3. Z menu kontekstowego listy profili wybierz WidokZasady dziedziczone.

Profile dziedziczone zostaną wyświetlone na liście profili z następującą ikoną:

  • Niebieski zamek przedstawiony na białej kartce. Zielona strzałka w lewym rogu arkusza skierowana w dół.—jeśli były dziedziczone od grupy utworzonej na głównym Serwerze administracyjnym.
  • Niebieski zamek przedstawiony na białej kartce.—jeśli były dziedziczone od grupy z wyższego poziomu hierarchii.

Jeżeli włączony jest tryb dziedziczenia ustawień, profile dziedziczone będą mogły być modyfikowane tylko w grupie, w której zostały utworzone. Modyfikowanie profili dziedziczonych nie jest możliwe w grupie, która je dziedziczy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.