Tworzenie grupy opcji dla instancji Amazon RDS

19 marca 2024

ID 174046

Musisz umieścić swoją instancję Amazon RDS w grupie opcji.

W celu utworzenia grupy opcji dla swojej instancji Amazon RDS:

 1. Upewnij się, że jesteś w konsoli AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com) i zalogowałeś się do niej z poziomu swojego konta.
 2. W wierszu menu kliknij Usługi.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług (patrz rysunek poniżej).

  Na liście usług w konsoli zarządzania AWS usługa IAM znajduje się w sekcji Security, Identity & Compliance. Usługa RDS znajduje się w sekcji Database.

  Lista usług w konsoli AWS Management Console

 3. Na liście kliknij RDS.
 4. W lewym panelu kliknij Grupy opcji.
 5. Kliknij przycisk Create group.
 6. Jeśli na etapie tworzenia instancji Amazon RDS wybrałeś serwer SQL, utwórz grupę opcji z następującymi ustawieniami:
  • Engine: SQLserver-ex
  • Major engine version: 12.00

  Jeśli na etapie tworzenia instancji Amazon RDS wybrałeś inną bazę danych SQL, wybierz odpowiedni silnik.

Grupa zostanie utworzona i będzie wyświetlana na liście grup.

Po utworzeniu grupy opcji, umieść swoją instancję Amazon RDS w tej grupie opcji.

Adresy stron internetowych cytowane w tym dokumencie są poprawne w dniu wydania Kaspersky Security Center.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Wymagania sprzętowe dla Serwera administracyjnego w środowisku chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.