Włączanie i wyłączanie opcji dziedziczenia zasady

19 marca 2024

ID 209023

Aby włączyć lub wyłączyć opcję dziedziczenia w zasadzie:

  1. Otwórz wymaganą zasadę.
  2. Otwórz zakładkę Ogólne.
  3. Włącz lub wyłącz dziedziczenie zasad:
    • Jeśli włączysz opcję Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej w zasadzie podrzędnej i administrator zablokuje niektóre ustawienia w zasadzie nadrzędnej, wówczas nie będzie można zmienić tych ustawień w zasadzie podrzędnej.
    • Jeśli wyłączysz opcję Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej w zasadzie podrzędnej, wówczas możesz zmienić wszystkie ustawienia w zasadzie podrzędnej nawet wtedy, gdy niektóre ustawienia są zablokowane w zasadzie nadrzędnej.
    • Jeśli włączysz opcję Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych w grupie nadrzędnej, spowoduje to włączenie opcji Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla każdej zasady podrzędnej. W tym przypadku nie możesz wyłączyć tej opcji dla żadnego profilu potomnego. Wszystkie ustawienia, które są zablokowane w zasadzie nadrzędnej, są dziedziczone w grupach podrzędnych w sposób wymuszony i nie możesz zmienić tych ustawień w grupach podrzędnych.
  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany, lub kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

Domyślnie, opcja Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej jest włączona dla nowego profilu.

Jeśli zasada zawiera profile, wszystkie zasady podrzędne dziedziczą te profile.

Zobacz również:

Hierarchia profili

Ogólne ustawienia zasady

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.