Profile zasad w hierarchii zasad

15 lutego 2024

ID 175793

Profile zasad mają następujące warunki przypisywania priorytetów:

 • Pozycja profilu na liście profili zasad wskazuje jego priorytet. Możesz zmienić priorytet profilu zasad. Najwyższa pozycja na liście oznacza najwyższy priorytet (patrz rysunek poniżej).

  Profil zasad 1 ma najwyższy priorytet, profil zasad 100 ma najniższy priorytet.

  Definicja priorytetu profilu zasad

 • Warunki aktywacji profili zasad nie są od siebie zależne. Jednocześnie można aktywować kilka profili zasad. Jeśli kilka profili zasad wpływa na to samo ustawienie, urządzenie przyjmuje wartość ustawienia z profilu zasad o najwyższym priorytecie (patrz rysunek poniżej).

  Konfiguracja urządzenia docelowego spełnia warunki aktywacji kilku profili zasad.

  Konfiguracja zarządzanego urządzenia spełnia warunki aktywacji kilku profili zasad

Profile zasad w hierarchii dziedziczenia

Profile zasad z zasad różnych poziomów hierarchii spełniają następujące warunki:

 • Zasada niższego poziomu dziedziczy profile zasad z zasady wyższego poziomu. Profil zasad odziedziczony z zasady wyższego poziomu uzyskuje wyższy priorytet niż poziom oryginalnego profilu zasad.
 • Nie można zmienić priorytetu odziedziczonego profilu zasad (zobacz poniższy rysunek).

  Polityka podrzędna dziedziczy profile zasady nadrzędnej. Odziedziczone nadrzędne profile zasad uzyskują wyższy priorytet niż profile zasad podrzędnych.

  Dziedziczenie profili zasad

Profile zasad o tej samej nazwie

Jeśli istnieją dwie zasady o tych samych nazwach na różnych poziomach hierarchii, te zasady działają zgodnie z następującymi regułami:

 • Ustawienia zablokowane i warunek aktywacji profilu zasad wyższego poziomu zmieniają ustawienia i warunek aktywacji profilu zasad niższego poziomu (patrz rysunek poniżej).

  Profile polityki nadrzędnej i podrzędnej mają tę samą nazwę. Zablokowane ustawienia i warunek aktywacji profilu nadrzędnego profilu zasad zmienia ustawienia i warunek aktywacji profilu podrzędnego profilu zasad.

  Profil podrzędny dziedziczy wartości ustawień z nadrzędnego profilu zasad

 • Ustawienia odblokowane i warunek aktywacji profilu zasad wyższego poziomu nie zmieniają ustawień i warunku aktywacji profilu zasad niższego poziomu.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.