Konfigurowanie ochrony sieci

19 marca 2024

ID 171272

Ta sekcja zawiera informacje o ręcznej konfiguracji zasad i zadań, informacje o rolach użytkownika, informacje o tworzeniu struktury grupy administracyjnej oraz hierarchii zadań.

W tej sekcji

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Informacje o metodach zarządzania ochroną skoncentrowaną na urządzeniu i użytkowniku

Ręczna konfiguracja zasady Kaspersky Endpoint Security

Ręczna konfiguracja grupowego zadania aktualizacji dla Kaspersky Endpoint Security

Ręczna konfiguracja grupowego zadania skanowania urządzeń z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security

Konfigurowanie terminarza zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji

Ręczna konfiguracja grupowego zadania instalacji uaktualnień i naprawy luk

Określanie maksymalnej liczby zdarzeń w repozytorium zdarzeń

Określenie maksymalnego okresu przechowywania informacji o wyeliminowanych lukach

Zarządzanie zadaniami

Tworzenie hierarchii grup administracyjnych podległych wirtualnemu Serwerowi administracyjnemu

Profile i profile zasad

Reguły przenoszenia urządzeń

Klonowanie reguł przenoszenia urządzeń

Kategoryzacja oprogramowania

Wymagania wstępne do zainstalowania aplikacji na urządzeniach w organizacji klienta

Przeglądanie i modyfikowanie lokalnych ustawień aplikacji

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na użytkowniku

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.