Tworzenie roli użytkownika

19 marca 2024

ID 176121

W celu utworzenia roli użytkownika:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Role.
 2. Kliknij Dodaj.
 3. W oknie Nazwa nowej roli, które zostanie otwarte, wprowadź nazwę nowej roli.
 4. Kliknij OK, aby zastosować zmiany.
 5. W oknie właściwości roli, które zostanie otwarte, zmień ustawienia roli:
  • Na zakładce Ogólne edytuj nazwę roli.

   Nie możesz edytować nazwy predefiniowanej roli.

  • Na zakładce Ustawienia edytuj obszar roli oraz zasady i profile skojarzone z rolą.
  • Na zakładce Prawa dostępu edytuj uprawnienia dostępu do aplikacji firmy Kaspersky.
 6. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

Nowa rola pojawi się na liście ról użytkownika.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.