Pobieranie plików z Kwarantanny i Kopii zapasowej

19 marca 2024

ID 224973

Pliki można pobierać z kwarantanny lub kopii zapasowej tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z dwóch warunków: albo opcja Nie odłączaj od Serwera administracyjnego jest włączona w ustawieniach urządzenia lub używana jest brama połączenia. W przeciwnym razie pobieranie nie będzie możliwe.

W celu zapisania kopii pliku z Kwarantanny lub Kopii zapasowej na dysku twardym:

  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli chcesz zapisać kopię pliku z Kwarantanny, w menu głównym przejdź do Operacje RepozytoriaKwarantanna.
    • Jeśli chcesz zapisać kopię pliku z Kopii zapasowej, w menu głównym przejdź do OperacjeRepozytoriaKopia zapasowa.
  2. W otwartym oknie wybierz plik, który chcesz pobrać, i kliknij Pobierz.

Rozpocznie się pobieranie. Kopia pliku, który został umieszczony w Kwarantannie na urządzeniu klienckim, jest zapisywana w określonym folderze.

Zobacz również:

Kwarantanna i Kopia zapasowa

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.