Tworzenie kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń

27 lutego 2024

ID 245879

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz użyć plików wykonywalnych z wybranych urządzeń jako szablonu plików wykonywalnych, które chcesz zablokować lub na które chcesz zezwolić. W oparciu o pliki wykonywalne z wybranych urządzeń, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji komponentu Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zaawansowane → Zarządzanie aplikacjami wybierz podfolder Kategorie aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Nowa kategoria.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Na stronie kreatora Typ kategorii wybierz kategorię, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń jako typ kategorii użytkownika.
 4. Na stronie kreatora Wprowadź nazwę kategorii aplikacji wprowadź nową nazwę kategorii aplikacji.
 5. Na stronie kreatora Ustawienia kliknij przycisk Dodaj.
 6. Wybierz urządzenie lub urządzenia, których pliki wykonywalne zostaną użyte do utworzenia kategorii aplikacji.
 7. Określ następujące ustawienia:
  • Algorytm obliczania wartości sumy kontrolnej
  • Synchronizuj dane z repozytorium Serwera administracyjnego
 8. W oknie kreatora Filtr ogólne określ następujące ustawienia:
  • Typ pliku
  • Foldery
 9. Na stronie kreatora Tworzenie kategorii aplikacji kliknij przycisk Zakończ.

Po zakończeniu pracy kreatora tworzona jest kategoria aplikacji użytkownika. Nowo utworzoną kategorię można przejrzeć, korzystając z list kategorii w obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.