Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

19 marca 2024

ID 3617

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Kaspersky Security Center pozwala na rozesłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie przy pomocy zadania Rozsyłanie klucza licencyjnego.

Przed wdrożeniem należy dodać klucz licencyjny do repozytorium Serwera administracyjnego.

W celu rozesłania klucza licencyjnego na urządzenia klienckie:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Licencje Kaspersky.
 2. W obszarze roboczym listy kluczy licencyjnych kliknij przycisk Automatycznie roześlij klucz licencyjny do zarządzanych urządzeń.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania aktywacji aplikacji. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Na liście aplikacji wybierz aplikację, dla której chcesz utworzyć zadanie.
 4. W kroku Dodaj klucz kreatora dodaj klucz licencyjny:
  1. Wybierz opcję Kod aktywacyjny, aby dodać kod aktywacyjny z repozytorium Kaspersky Security Center, a następnie kliknij opcję Wybierz.
  2. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz kod aktywacyjny, a następnie kliknij OK.

 5. Sprawdź informacje o kluczu licencyjnym, a następnie kliknij Dalej.
 6. W tym kroku kreatora wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać zadanie dodawania klucza. Urządzenia można określić na jeden z następujących sposobów:
  • Wybierz urządzenia wykryte w sieci przez Serwer administracyjny. W tym przypadku zadanie jest przydzielane do określonych urządzeń. Określone urządzenia mogą obejmować urządzenia z grup administracyjnych oraz nieprzypisane urządzenia.
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy. Możesz określić nazwy NetBIOS, nazwy DNS, adresy IP oraz podsieci IP urządzeń, do których chcesz przydzielić zadanie.
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonym wyborze. Możesz określić predefiniowany lub niestandardowy wybór, który utworzyłeś.
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej. W tym przypadku zadanie jest przypisywane do urządzeń znajdujących się we wcześniej utworzonej grupie administracyjnej.
 7. W kroku Konfiguruj terminarz zadania kreatora utwórz terminarz uruchomienia zadania:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Raz
   • Ręcznie
   • Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 8. W kroku Określ nazwę zadania kreatora podaj nazwę zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 9. W kroku Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Zadania utworzone przy pomocy Kreator tworzenia zadania aktywacji aplikacji dla określonych urządzeń są przechowywane w folderze Zadania drzewa konsoli.

Możesz również utworzyć grupowe lub lokalne zadanie rozsyłania klucza licencyjnego przy pomocy Kreatora tworzenia zadania dla grupy administracyjnej i dla urządzenia klienckiego.

Zobacz również

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Dodawanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

Przeglądanie informacji o kluczach licencyjnych aplikacji

Główny scenariusz instalacji

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.