Zmienianie ograniczenia rozmiaru danych niestandardowego pakietu instalacyjnego

19 marca 2024

ID 199338

Całkowity rozmiar danych wypakowanych podczas tworzenia niestandardowego pakietu instalacyjnego jest ograniczony. Domyślne ograniczenie to 1 GB.

Jeśli spróbujesz przesłać plik archiwum, który zawiera dane przekraczające bieżące ograniczenie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Konieczne może być zwiększenie tej wartości ograniczenia podczas tworzenia pakietów instalacyjnych z dużych pakietów dystrybucyjnych.

W celu zmiany wartości ograniczenia dla rozmiaru niestandardowego pakietu instalacyjnego:

 1. Na urządzeniu Serwera administracyjnego uruchom wiersz poleceń z poziomu konta, które zostało użyte do zainstalowania Serwera administracyjnego.
 2. Zmień bieżący katalog na folder instalacyjny Kaspersky Security Center (zwykle <dysk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center).
 3. W zależności od rodzaju instalacji serwera administracyjnego, wprowadź jedno z poniższych poleceń, korzystając z uprawnień administratora:
  • Normalna instalacja lokalna:

   klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v <liczba bajtów>

  • Instalacja klastra trybu failover Kaspersky Security Center:

   klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v <liczba bajtów> --stp klfoc

  • Instalowanie klastra trybu failover Windows Server:

   klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v <liczba bajtów> --stp cluster

  Gdzie <liczba bajtów> to liczba bajtów w formacie szesnastkowym lub dziesiętnym.

  Na przykład, jeśli wymagany limit wynosi 2 GB, można określić wartość dziesiętną 2147483648 lub wartość szesnastkową 0x80000000. W takim przypadku w przypadku lokalnej instalacji Serwera administracyjnego możesz użyć następującego polecenia:

  klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v 2147483648

Ograniczenie rozmiaru danych niestandardowego pakietu instalacyjnego zostanie zmienione.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.