Instalowanie aplikacji na urządzeniach w środowisku chmury

15 lutego 2024

ID 148800

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na urządzeniach w środowisku chmury możesz zainstalować następujące aplikacje firmy Kaspersky: Kaspersky Security for Windows Server (dla urządzeń Windows) i Kaspersky Endpoint Security for Linux (dla urządzeń Linux).

Urządzenia klienckie, na których chcesz wdrożyć ochronę, muszą spełniać wymagania do działania Kaspersky Security Center w środowisku chmury. Aby zainstalować aplikacje na instancjach AWS, na instancjach maszyn wirtualnych Microsoft Azure lub maszyn wirtualnych Google, musisz posiadać ważną licencję.

Kaspersky Security Center 14.2 obsługuje następujące scenariusze:

 • Urządzenie klienckie jest wykrywane przy użyciu API; instalacja odbywa się również przy użyciu API. Ten scenariusz jest obsługiwany dla środowisk w chmurze AWS i Azure.
 • Urządzenie klienckie zostaje wykryte przy użyciu przeszukiwania Active Directory, przeszukiwania domen Windows lub przeszukiwania zakresu IP; instalacja odbywa się przy użyciu Kaspersky Security Center.
 • Urządzenie klienckie jest wykrywane przy użyciu Google API; instalacja odbywa się przy użyciu Kaspersky Security Center. W przypadku Google Cloud tylko ten scenariusz jest obsługiwany.

Inne sposoby instalacji aplikacji nie są obsługiwane.

Aby zainstalować aplikacje na urządzeniach wirtualnych, użyj pakietów instalacyjnych.

W celu utworzenia zadania zdalnej instalacji aplikacji na instancjach przy użyciu AWS API lub Azure API:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Kliknij przycisk Nowe zadanie.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ zadania jako typ zadania wybierz Zdalna instalacja aplikacji.
 4. W oknie Wybierz urządzenia, z grupy Zarządzane urządzenia\Chmura wybierz odpowiednie urządzenia.
 5. Jeśli Agent sieciowy nie został jeszcze zainstalowany na urządzeniach, na których zamierzasz zainstalować aplikację, w kroku Wybieranie konta do uruchomienia zadania wybierz Konto wymagane (Agent sieciowy nie jest używany) i kliknij przycisk Dodaj dostępny w prawej części okna. Z menu, które zostanie wyświetlone, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Konto w chmurze
  • Konto
  • Rola IAM
  • Certyfikat SSH

  Możesz udostępnić kilka poświadczeń, klikając przycisk Dodaj za każdym razem, gdy chcesz dodać poświadczenia. Jeśli różne segmenty chmury wymagają różnych poświadczeń, zapewnij poświadczenia dla wszystkich segmentów.

Po zakończeniu pracy kreatora, zadanie zdalnej instalacji aplikacji pojawi się na liście zadań w obszarze roboczym folderu Zadania.

W Microsoft Azure zdalna instalacja aplikacji zabezpieczających na maszynie wirtualnej może spowodować usunięcie niestandardowego rozszerzenia skryptu, zainstalowanego na maszynie wirtualnej.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.