Informacje o używaniu punktu dystrybucji jako bramy połączenia

19 marca 2024

ID 45902

Jeśli Serwer administracyjny znajduje się poza strefą zdemilitaryzowaną (demilitarized zone, DMZ), Agenty sieciowe z tej strefy nie mogą nawiązać połączenia z Serwerem administracyjnym.

Podczas łączenia Serwera administracyjnego z Agentami sieciowymi możesz użyć punktu dystrybucji jako bramy połączenia. Punkt dystrybucji otworzy port dla Serwera administracyjnego w celu nawiązania połączenia. Po uruchomieniu Serwera administracyjnego połączy się on z punktem dystrybucji i utrzyma to połączenie podczas całej sesji.

Po otrzymaniu sygnału z Serwera administracyjnego, punkt dystrybucji wyśle sygnał UDP do Agentów sieciowych w celu zezwolenia na połączenie z Serwerem administracyjnym. Po odebraniu sygnału przez Agenty sieciowe, połączą się one z punktem dystrybucji, który będzie wymieniał informacje między Agentami sieciowymi a Serwerem administracyjnym. Wymiana informacji może odbywać się za pośrednictwem sieci IPv4 lub IPv6.

Zalecane jest użycie jako bramy połączenia specjalnie przypisanego urządzenia oraz przydzielenie do bramy połączenia maksymalnie 10 000 urządzeń klienckich (w tym urządzeń mobilnych).

Aby dodać bramę połączenia do wcześniej skonfigurowanej sieci:

  1. Zainstaluj Agenta sieciowego w trybie bramy połączenia.
  2. Ponownie zainstaluj Agenta sieciowego na urządzeniach, które chcesz połączyć z nowo dodaną bramą połączenia.

Zobacz również:

Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

Lokalna instalacja Agenta sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.