Tworzenie kategorii aplikacji zawierającej pliki wykonywalne z określonego folderu

19 marca 2024

ID 245886

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz użyć plików wykonywalnych z wybranego folderu jako standardu plików wykonywalnych, które chcesz zablokować lub na które chcesz zezwolić w swojej organizacji. W oparciu o pliki wykonywalne z wybranego folderu, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji komponentu Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z określonego folderu:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zaawansowane → Zarządzanie aplikacjami wybierz podfolder Kategorie aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Nowa kategoria.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Na stronie kreatora Typ kategorii wybierz kategorię, która zawiera pliki wykonywalne z określonego folderu jako typ kategorii użytkownika.
 4. Na stronie kreatora Wprowadź nazwę kategorii aplikacji wprowadź nową nazwę kategorii aplikacji.
 5. Na stronie kreatora Folder repozytorium kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Określ folder, którego pliki wykonywalne zostaną użyte do utworzenia kategorii aplikacji.
 7. Określ następujące ustawienia:
  • Uwzględnij w tej kategorii biblioteki dołączane dynamicznie (DLL)
  • Uwzględnij w tej kategorii dane skryptów
  • Algorytm obliczania wartości sumy kontrolnej: Oblicz sumy SHA-256 plików należących do tej kategorii (obsługiwane przez Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows i nowsze) / Oblicz sumę kontrolną MD5 dla plików z tej kategorii (obsługiwane przez starsze wersje niż Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows)
  • Wymuś skanowanie folderu pod kątem zmian
 8. Na stronie kreatora Tworzenie kategorii aplikacji kliknij przycisk Zakończ.

Po zakończeniu pracy kreatora tworzona jest kategoria aplikacji użytkownika. Nowo utworzoną kategorię można przejrzeć, korzystając z list kategorii w obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.