Kontrola epidemii wirusów

19 marca 2024

ID 3154

Kaspersky Security Center umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenia epidemiami wirusów. Ryzyko wystąpienia epidemii wirusów jest szacowane w oparciu o kontrolę aktywności wirusów na urządzeniach.

W sekcji Epidemia wirusa, dostępnej w oknie właściwości Serwera administracyjnego, możesz skonfigurować reguły oceny dla zagrożeń epidemią wirusów i akcje wykonywane w razie epidemii.

Możesz określić procedurę powiadamiania dla zdarzenia Epidemia wirusa w sekcji Konfiguracja zdarzenia okna właściwości Serwera administracyjnego, w oknie właściwości zdarzenia Epidemia wirusa.

Zdarzenie Epidemia wirusa jest generowane w przypadku wykrycia zdarzeń Wykryto szkodliwy obiekt w trakcie działania aplikacji zabezpieczających. Dlatego też należy zapisywać informacje o wszystkich zdarzeniach Wykryto szkodliwy obiekt na Serwerze administracyjnym, aby móc rozpoznać epidemie wirusów.

Możesz określić ustawienia zapisywania informacji o każdym zdarzeniu Wykryto szkodliwy obiekt w profilach aplikacji zabezpieczających.

Podczas zliczania zdarzeń Wykryto szkodliwy obiekt pod uwagę brane są wyłącznie informacje z urządzeń głównego Serwera administracyjnego. Informacje od podrzędnych Serwerów administracyjnych nie są brane pod uwagę. Ustawienia zdarzenia Epidemia wirusa są konfigurowane indywidualnie dla każdego Serwera podrzędnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.