Uzyskiwanie i przeglądanie listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniach klienckich

19 marca 2024

ID 184063

Kaspersky Security Center przeprowadza inwentaryzację wszystkich programów zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach klienckich działających pod kontrolą systemu Linux i Windows.

Agent sieciowy tworzy listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, a następnie wysyła ją do Serwera administracyjnego. Aktualizacja listy aplikacji przez Agenta sieciowego zajmuje około 10–15 minut.

W przypadku urządzeń klienckich z systemem Windows Agent sieciowy otrzymuje większość informacji o zainstalowanych aplikacjach z rejestru systemu Windows. W przypadku urządzeń klienckich opartych na systemie Linux menedżery pakietów dostarczają Agentowi sieciowemu informacje o zainstalowanych aplikacjach.

W celu przejrzenia listy aplikacji zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach:

 1. W menu głównym przejdź do Operacje Aplikacje innych firm → Rejestr aplikacji.

  Strona wyświetla tabelę z aplikacjami zainstalowanymi na zarządzanych urządzeniach. Wybierz aplikację, aby wyświetlić jej właściwości, na przykład nazwę dostawcy, numer wersji, listę plików wykonywalnych, listę urządzeń, na których aplikacja jest zainstalowana, listę dostępnych aktualizacji oprogramowania oraz listę wykrytych luk w oprogramowaniu.

 2. Możesz grupować i filtrować dane tabeli z zainstalowanymi aplikacjami w następujący sposób:
  • Kliknij ikonę ustawień () w prawym górnym rogu tabeli.

   W wywołanym menu Ustawienia kolumn wybierz kolumny, które mają być wyświetlane w tabeli. Aby wyświetlić typ systemu operacyjnego urządzeń klienckich, na których zainstalowana jest aplikacja, wybierz kolumnę Typ systemu operacyjnego.

  • Kliknij ikonę filtra () w prawym górnym rogu tabeli, a następnie określić i zastosować kryterium filtrowania w wywołanym menu.

   Zostanie wyświetlona przefiltrowana tabela zainstalowanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę aplikacji zainstalowanych na określonym zarządzanym urządzeniu,

W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia<nazwa urządzenia>ZaawansowaneRejestr aplikacji. Z tego menu możesz wyeksportować listę aplikacji do pliku CSV lub pliku TXT.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Kontroli aplikacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.