Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm w odizolowanej sieci

15 lutego 2024

ID 231854

Proces naprawiania luk w zabezpieczeniach oprogramowania firm trzecich w odizolowanej sieci jest przedstawiony na rysunku i opisany poniżej. Możesz okresowo powtarzać ten proces.

Każdy izolowany Serwer administracyjny tworzy listę aktualizacji do zainstalowania na zarządzanych urządzeniach. Ta lista jest przesyłana z izolowanego Serwera administracyjnego do przydzielonego Serwera administracyjnego z dostępem do Internetu przez urządzenie zewnętrzne.

Proces przesyłania poprawek i lista wymaganych aktualizacji między serwerem administracyjnym z dostępem do Internetu a izolowanymi serwerami administracyjnymi

Każdy serwer administracyjny odizolowany od Internetu (zwany dalej izolowanym serwerem administracyjnym) generuje listę aktualizacji, które należy zainstalować na zarządzanych urządzeniach podłączonych do tego serwera administracyjnego. Lista wymaganych aktualizacji jest przechowywana w określonym folderze i przedstawia zestaw plików binarnych. Każdy plik ma nazwę zawierającą identyfikator poprawki z wymaganą aktualizacją. W rezultacie każdy plik na liście wskazuje konkretną poprawkę.

Używając zewnętrznego dysku, przenosisz listę wymaganych aktualizacji z izolowanego Serwera administracyjnego na przydzielony Serwer administracyjny z dostępem do Internetu. Następnie przydzielony Serwer administracyjny pobiera poprawki z Internetu i umieszcza je w osobnym folderze.

Po pobraniu wszystkich poprawek i umieszczeniu ich w specjalnym dla nich folderze, przenosisz je na każdy odizolowany Serwer administracyjny, z którego pobrałeś listę wymaganych uaktualnień. Poprawki zapisujesz do folderu utworzonego specjalnie dla nich na izolowanym Serwerze administracyjnym. W rezultacie zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki uruchamia poprawki i instaluje aktualizacje na zarządzanych urządzeniach izolowanych Serwerów administracyjnych.

Zobacz również:

Scenariusz: Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm w odizolowanej sieci

Przesyłanie poprawek i instalowanie aktualizacji w odizolowanej sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.