Używanie wyborów zdarzeń

19 marca 2024

ID 166234

Wybory zdarzeń oferują widok ekranowy nazwanych zestawów zdarzeń, które są wybrane z bazy danych Serwera administracyjnego. Te zestawy zdarzeń są grupowane zgodnie z następującymi kategoriami:

 • Według istotności—Zdarzenia krytyczne, Błędy funkcjonalne, Ostrzeżenia i Informacja o zdarzeniach
 • Według czasu—Ostatnie zdarzenia
 • Według typu—Żądania użytkownika and Zdarzenia audytu

Możesz tworzyć i przeglądać wybory zdarzeń zdefiniowane przez użytkownika oparte na ustawieniach dostępnych do konfiguracji w interfejsie Kaspersky Security Center Web Console.

Wybory zdarzeń są dostępne w Kaspersky Security Center Web Console w sekcji Monitorowanie i raportowanie po kliknięciu Wybory zdarzeń.

Domyślnie, wybory zdarzeń zawierają informacje dla ostatnich siedmiu dni.

Kaspersky Security Center posiada domyślny (predefiniowany) zestaw wyborów zdarzeń:

 • Zdarzenia z różnymi priorytetami:
  • Zdarzenia krytyczne
  • Błędy funkcjonalne
  • Ostrzeżenia
  • Zdarzenie informacyjne
 • Żądania użytkownika (zdarzenia zarządzanych aplikacji)
 • Ostatnie zdarzenia (w ostatnim tygodniu)
 • Zdarzenia audytu.

Możesz także utworzyć i skonfigurować dodatkowe wybory zdefiniowane przez użytkownika. W wyborach zdefiniowanych przez użytkownika możesz filtrować zdarzenia według właściwości urządzeń, z których pochodzą (nazwy urządzeń, zakresy IP i grupy administracyjne), według typów zdarzeń i priorytetów, według aplikacji i nazwy komponentu oraz według przedziału czasu. Możliwe jest także uwzględnienie wyników zadania w obszarze wyszukiwania. Możesz także użyć pola prostego wyszukiwania, gdzie można wpisać słowo lub kilka słów. Zostaną wyświetlone wszystkie zdarzenia, które zawierają dowolne z wpisanych słów w swoich atrybutach (takie jak: nazwa zdarzenia, opis, nazwa komponentu).

Dla predefiniowanych wyborów oraz wyborów zdefiniowanych przez użytkownika możesz ograniczyć liczbę wyświetlanych zdarzeń lub liczbę wyszukiwanych wpisów. Obie opcje wpływają na czas, jakie zajmuje programowi Kaspersky Security Center wyświetlanie zdarzeń. Im większa baza danych, tym więcej czasu może zająć proces.

Możesz wykonać następujące czynności:

Zobacz również:

Wybory urządzeń

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

W tej sekcji

Tworzenie kryterium wyboru zdarzenia

Edytowanie kryterium wyboru zdarzenia

Przeglądanie listy wyboru zdarzeń

Usuwanie wyborów zdarzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.