Tworzenie niestandardowego pakietu instalacyjnego

19 marca 2024

ID 192470

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu wykonania następujących czynności możesz użyć niestandardowych pakietów instalacyjnych:

Niestandardowy pakiet instalacyjny to folder z zestawem plików. Źródło utworzenia niestandardowego pakietu instalacyjnego to plik archiwum. Plik archiwum zawiera plik lub pliki, które muszą znajdować się w niestandardowym pakiecie instalacyjnym. Tworząc niestandardowy pakiet instalacyjny, możesz określić parametry wiersza poleceń, na przykład, aby zainstalować aplikację w trybie cichym.

W celu utworzenia niestandardowego pakietu instalacyjnego:

 1. W drzewie konsoli wybierz Serwer administracyjnyZaawansowaneZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.

  Zostanie wyświetlona lista pakietów instalacyjnych dostępnych na Serwerze administracyjnym.

 2. Nad listą pakietów instalacyjnych kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego pakietu. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 3. W pierwszym kroku kreatora wybierz Utwórz pakiet instalacyjny dla określonego pliku wykonywalnego.
 4. W kolejnym kroku kreatora określ nazwę niestandardowego pakietu instalacyjnego.
 5. W kolejnym kroku kreatora kliknij przycisk Przeglądaj i w standardowym oknie Otwórz systemu Windows wybierz plik archiwum znajdujący się na dostępnych dyskach w celu utworzenia niestandardowego pakietu instalacyjnego.

  Możesz przesłać archiwum ZIP, CAB, TAR lub TAR.GZ. Nie jest możliwe utworzenie pakietu instalacyjnego z pliku SFX (samorozpakowujące się archiwum).

  Pliki są pobierane na Serwer administracyjny Kaspersky Security Center.

 6. W kolejnym kroku kreatora określ parametry wiersza poleceń pliku wykonywalnego.

  Możesz określić parametry wiersza poleceń, aby zainstalować aplikację z pakietu instalacyjnego w trybie cichym. Określanie parametrów wiersza poleceń jest opcjonalne.

  Jeśli chcesz, skonfiguruj następujące opcje:

  • Kopiuj całą zawartość folderu do pakietu instalacyjnego
  • Konwertuj ustawienia na zalecane wartości dla aplikacji rozpoznawanych przez Kaspersky Security Center

  Zostanie uruchomiony proces tworzenia niestandardowego pakietu instalacyjnego.

  Kreator informuje, gdy proces zostanie zakończony.

  Jeśli niestandardowy pakiet instalacyjny nie zostanie utworzony, zostanie wyświetlona odpowiednia wiadomość.

 7. W celu zakończenia działania kreatora kliknij przycisk Zakończ.

Pakiet instalacyjny, który utworzyłeś, zostanie pobrany do podfolderu Packages folderu współdzielonego Serwera administracyjnego. Po pobraniu, niestandardowy pakiet instalacyjny pojawi się na liście pakietów instalacyjnych.

Na liście pakietów instalacyjnych na Serwerze administracyjnym możesz przejrzeć i edytować właściwości niestandardowego pakietu instalacyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.