Tworzenie zadania dostarczania raportu

19 marca 2024

ID 3639

Raporty mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostarczanie raportów w Kaspersky Security Center jest wykonywane przez zadanie dostarczania raportów.

W celu utworzenia zadania dostarczenia jednego raportu:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
  3. Na liście szablonów raportu wybierz żądany szablon raportu.
  4. Z menu kontekstowego wybranego szablonu raportu wybierz Dostarcz raporty.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania dostarczania raportu. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

W celu utworzenia zadania dostarczania kilku raportów:

  1. Z drzewa konsoli, w węźle z nazwą żądanego Serwera administracyjnego wybierz folder Zadania.
  2. W obszarze roboczym folderu Zadania kliknij przycisk Utwórz zadanie.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Nowo utworzone zadanie dostarczania raportów będzie wyświetlane w folderze Zadania drzewa konsoli.

Zadanie dostarczania raportu jest tworzone automatycznie, jeśli w trakcie instalacji Kaspersky Security Center określono ustawienia e-mail.

W tej sekcji

Krok 1. Wybieranie typu zadania

Krok 2. Wybieranie typu raportu

Krok 3. Działania podejmowane na raporcie

Krok 4. Wybieranie konta do uruchamiania zadania

Krok 5. Konfigurowanie terminarza zadania

Krok 6. Definiowanie nazwy zadania

Krok 7. Kończenie tworzenia zadania

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.