Synchronizacja z chmurą: konfigurowanie reguły przenoszenia

19 marca 2024

ID 199139

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Podczas operacji Konfiguruj środowisko chmurowe automatycznie tworzona jest reguła Synchronizuj z chmurą. Ta reguła umożliwia automatyczne przenoszenie urządzeń, wykrytych przy każdym przeszukiwaniu, z grupy Urządzenia nieprzypisane do grupy Zarządzane urządzenia\Chmura, aby te urządzenia stały się dostępne dla scentralizowanego zarządzania. Domyślnie, reguła jest aktywna po utworzeniu. Regułę można wyłączyć, zmodyfikować lub wymusić w dowolnym momencie.

W celu zmodyfikowania właściwości reguły Synchronizuj z chmurą i/lub wymuszenia reguły:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie → Wdrażanie i przypisywanieReguły przenoszenia.

  Spowoduje to otwarcie listy reguł przenoszenia.

 2. Na liście reguł przenoszenia wybierz Synchronizuj z chmurą.

  Spowoduje to otwarcie okna właściwości reguły.

 3. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia na zakładce Warunki reguły, na zakładce Segmenty chmury:
  • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
  • Włączając obiekty potomne
  • Przenieś urządzenia z obiektów zagnieżdżonych do odpowiednich podgrup
  • Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń
  • Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury

  Jeśli podczas korzystania z kreatora konfiguracji środowiska chmury włączono opcję Synchronizuj grupy administracyjne ze strukturą chmury, reguła Synchronizuj z chmurą zostanie utworzona z włączonymi opcjami Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń i Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury.

  Jeśli nie włączyłeś opcji Synchronizuj grupy administracyjne ze strukturą chmury, reguła Synchronizuj z chmurą zostanie utworzona z wyłączonymi (odznaczonymi) tymi opcjami. Jeśli Twoja praca z Kaspersky Security Center wymaga, aby struktura podgrup w podgrupie Zarządzane urządzenia \ Chmura odpowiadała strukturze segmentów chmury, włącz opcje Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń i Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury we właściwościach reguły, a następnie wymuś regułę.

 4. Z listy rozwijalnej Urządzenie wykryte przy pomocy API wybierz jedną z następujących wartości:
  • Nie. Urządzenie nie może zostać wykryte przy użyciu AWS, Azure lub Google API, co oznacza, że znajduje się poza środowiskiem chmury lub znajduje się w środowisku chmury, ale z jakiegoś powodu nie może zostać wykryte przy użyciu API.
  • AWS. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy AWS API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku chmury AWS.
  • Azure. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy Azure API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku chmury Azure.
  • Google Cloud. Urządzenie jest wykrywane przy pomocy Google API, co oznacza, że urządzenie znajduje się w środowisku chmury Google.
  • Brak wartości. To kryterium nie może zostać zastosowane.
 5. Jeśli to konieczne, skonfiguruj inne właściwości reguły w innych sekcjach.

Reguła przenoszenia została skonfigurowana.

Zobacz również:

Krok 4. Przeszukiwanie segmentu, konfigurowanie synchronizacji z chmurą i wybieranie dalszych działań

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.