Znakowanie urządzeń i przeglądanie przydzielonych znaczników

19 marca 2024

ID 99853

Kaspersky Security Center umożliwia znakowanie urządzeń. Znacznik to identyfikator urządzenia, który może zostać użyty do grupowania, opisywania lub wyszukiwania urządzeń. Znaczniki przydzielone do urządzeń mogą być użyte do tworzenia wyborów, wyszukiwania urządzeń i rozdzielania urządzeń pomiędzy grupami administracyjnymi.

Urządzenia można znakować ręcznie lub automatycznie. Oznacz urządzenie ręcznie we właściwościach urządzenia; możesz skorzystać z ręcznego znakowania, jeśli musisz oznaczyć pojedyncze urządzenie. Automatyczne znakowanie jest wykonywane przez Serwer administracyjny zgodnie z określonymi regułami znakowania.

We właściwościach Serwera administracyjnego możesz skonfigurować automatyczne znakowanie dla urządzeń zarządzanych przez ten Serwer administracyjny. Urządzenia są znakowane automatycznie, gdy spełnione są określone reguły. Każdemu znacznikowi odpowiada pojedyncza reguła. Reguły są stosowane do właściwości sieciowych urządzenia, systemu operacyjnego, aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i innych właściwości urządzenia. Na przykład, możesz skonfigurować regułę, która przypisze znacznik Win do wszystkich urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows. Następnie możesz użyć tego znacznika podczas tworzenia wyboru urządzeń; pomoże to w sortowaniu wszystkich urządzeń z systemem Windows i przypisaniu do nich zadania.

Możesz także użyć znaczników jako warunków aktywacji profilu zasad na zarządzanym urządzeniu w celu zastosowania określonych profili zasad tylko na urządzeniach z określonymi znacznikami. Na przykład, jeśli urządzenie oznaczone jako Kurier pojawi się w grupie administracyjnej Użytkownicy i jeśli została włączona aktywacja odpowiedniego profilu zasad przez znacznik Kurier, wówczas profil utworzony dla grupy Użytkownicy nie zostanie zastosowany do tego urządzenia—ale profil profilu zasad zostanie zastosowany. Profil zasad może zezwolić temu urządzeniu na uruchamianie niektórych aplikacji, których uruchamianie zostało zablokowane przez profil.

Możesz utworzyć kilka reguł znakowania. Do jednego urządzenia może zostać przypisanych kilka znaczników, jeśli utworzyłeś kilka reguł znakowania i jeśli odpowiednie warunki tych reguł są spełnione w tym samym czasie. Listę wszystkich przydzielonych znaczników można przejrzeć we właściwościach urządzenia. Każda reguła znakowania może zostać włączona lub wyłączona. Jeśli reguła jest włączona, jest ona stosowana do urządzenia zarządzanego przez Serwer administracyjny. Jeśli aktualnie nie korzystasz z reguły, ale możesz potrzebować jej w przyszłości, nie musisz jej usuwać, możesz po prostu odznaczyć pole Włącz regułę. W tej sytuacji reguła zostanie wyłączona; nie będzie używana, aż do ponownego zaznaczenia pola Włącz regułę. Konieczność wyłączenia reguły bez jej usuwania może być w przypadku, gdy chcesz tymczasowo wykluczyć regułę z listy reguł znakowania, a potem będziesz chciał znowu włączyć ją do listy.

W tej sekcji

Automatyczne znakowanie urządzeń

Przeglądanie i konfigurowanie znaczników przydzielonych do urządzenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.