Zdalne usuwanie aplikacji z wybranych urządzeń

19 marca 2024

ID 54999

W celu zdalnego usunięcia aplikacji z wybranych urządzeń:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
  2. Uruchom tworzenie zadania, klikając Nowe zadanie.

    Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

    W oknie Wybierz typ zadania kreatora tworzenia nowego zadania, w węźle Serwer administracyjny Kaspersky Security Center, w folderze Zaawansowane wybierz Zdalna dezinstalacja aplikacji jako typ zadania.

    Kreator tworzenia nowego zadania tworzy zadanie zdalnej dezinstalacji wybranej aplikacji z określonych urządzeń. Nowo utworzone zadanie będzie wyświetlane w obszarze roboczym folderu Zadania.

  3. Uruchom zadanie ręcznie lub poczekaj na jego uruchomienie zgodne z terminarzem określonym w ustawieniach zadania.

Po zakończeniu zadania zdalnej dezinstalacji, wybrana aplikacja zostanie odinstalowana z wybranych urządzeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.