Konfigurowanie serwera MariaDB x64 do pracy z Kaspersky Security Center 14.2

19 marca 2024

ID 210277

Kaspersky Security Center 14.2 obsługuje MariaDB DBMS. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji MariaDB, zobacz sekcję Wymagania sprzętowe i programowe.

Jeśli używasz MariaDB DBMS dla Kaspersky Security Center, włącz obsługę InnoDB i pamięci MEMORY oraz kodowania UTF-8 i UCS-2.

Zalecane ustawienia dla pliku my.ini

W celu skonfigurowania pliku my.ini:

 1. Otwórz plik my.ini w dowolnym edytorze tekstu.
 2. Dodaj następujące wiersze do sekcji [mysqld] pliku my.ini:

  sort_buffer_size=10M

  join_buffer_size=100M

  join_buffer_space_limit=300M

  join_cache_level=8

  tmp_table_size=512M

  max_heap_table_size=512M

  key_buffer_size=200M

  innodb_buffer_pool_size=<wartość>

  innodb_thread_concurrency=20

  innodb_flush_log_at_trx_commit=0

  innodb_lock_wait_timeout=300

  max_allowed_packet=32M

  max_connections=151

  max_prepared_stmt_count=12800

  table_open_cache=60000

  table_open_cache_instances=4

  table_definition_cache=60000

  Wartość innodb_buffer_pool_size nie może być mniejsza niż 80 procent oczekiwanego rozmiaru bazy danych KAV. Należy pamiętać, że określona pamięć jest przydzielana podczas uruchamiania serwera. Jeśli rozmiar bazy danych jest mniejszy niż określony rozmiar bufora, przydzielana jest tylko wymagana pamięć. Jeśli używasz MariaDB w wersji 10.4.3 lub starszej, rzeczywisty rozmiar przydzielonej pamięci jest o około 10 procent większy niż określony rozmiar bufora.

  Zalecane jest użycie wartości parametru innodb_flush_log_at_trx_commit=0, ponieważ wartości „1” lub „2” negatywnie wpływają na prędkość działania MariaDB.

Domyślnie dodatki optymalizujące join_cache_incremental, join_cache_hashed i join_cache_bka są włączone. Jeśli te dodatki nie są włączone, musisz je włączyć.

W celu sprawdzenia, czy dodatki optymalizujące są włączone:

 1. W konsoli klienta MariaDB wykonaj polecenie:

  SELECT @@optimizer_switch;

 2. Sprawdź, czy jego dane wyjściowe zawierają następujące wiersze:

  join_cache_incremental=on

  join_cache_hashed=on

  join_cache_bka=on

  Jeśli te wiersze są obecne i mają wartość on, to dodatki optymalizujące są włączone.

  Jeśli tych wierszy brakuje lub mają one wartość off, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz plik my.ini w dowolnym edytorze tekstu.
  2. Dodaj następujące wiersze do sekcji [mysqld] pliku my.ini:

   optimizer_switch='join_cache_incremental=on'

   optimizer_switch='join_cache_hashed=on'

   optimizer_switch='join_cache_bka=on'

Dodatki join_cache_incremental, join_cache_hash i join_cache_bka są włączone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.