Dodawanie wirtualnego Serwera administracyjnego do drzewa konsoli

19 marca 2024

ID 152698

W celu dodania wirtualnego Serwera administracyjnego do drzewa konsoli:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać węzeł z nazwą Serwera administracyjnego, dla którego chcesz utworzyć wirtualny Serwer administracyjny.
 2. W węźle Serwera administracyjnego wybierz folder Serwery administracyjne.

 3. W obszarze roboczym folderu Serwery administracyjne kliknij odnośnik Dodaj wirtualny Serwer administracyjny.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego wirtualnego Serwera administracyjnego.

 4. W oknie Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego określ nazwę tworzonego wirtualnego Serwera administracyjnego.

  Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego nie może zawierać więcej niż 255 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych (takich jak "*<>?\:|).

 5. W oknie Wprowadzanie adresu połączenia urządzenia z wirtualnym Serwerem administracyjnym określ adres połączenia urządzenia

  Adres połączenia wirtualnego Serwera administracyjnego to adres sieciowy, poprzez który urządzenia będą nawiązywać połączenie z tym Serwerem. Adres połączenia posiada dwie części: adres sieciowy fizycznego Serwera administracyjnego oraz nazwę wirtualnego Serwera administracyjnego, oddzielone ukośnikiem. Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego zostanie zastąpiona automatycznie. Określony adres będzie używany na wirtualnym Serwerze administracyjnym jako domyślny adres w pakietach instalacyjnych Agenta sieciowego.

 6. W oknie Utwórz konto administratora wirtualnego Serwera administracyjnego wskaż użytkownika z listy, który będzie administratorem wirtualnego Serwera administracyjnego, lub dodaj nowe konto administratora, klikając przycisk Utwórz.

  Możesz określić kilka kont.

W drzewie konsoli tworzony jest węzeł o nazwie Serwer administracyjny <Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego>.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.