Przeglądanie i modyfikowanie ustawień zakresu IP

19 marca 2024

ID 3890

W celu zmodyfikowania ustawień zakresu IP:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Wykrywanie urządzeń wybierz podfolder Zakresy IP.
  2. Wybierz zakres IP i otwórz okno jego właściwości w jeden z następujących sposobów:
    • Z menu kontekstowego zakresu IP wybierz polecenie Właściwości.
    • kliknij odnośnik Pokaż właściwości grupy.

Zostanie otwarte okno Właściwości: <Nazwa zakresu IP>, w którym możesz skonfigurować właściwości wybranego zakresu IP.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.