Przenoszenie Serwera administracyjnego na inne urządzenie

19 marca 2024

ID 3675

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli chcesz użyć Serwera administracyjnego na nowym urządzeniu, możesz je przenieść w jeden z następujących sposobów:

 • Przenieś Serwer administracyjny i serwer bazy danych na nowe urządzenie.
 • Zachowaj serwer bazy danych na poprzednim urządzeniu i przenieś tylko Serwer administracyjny na nowe urządzenie.

W celu przeniesienia Serwera administracyjnego na nowe urządzenie:

 1. Na poprzednim urządzeniu utwórz kopię zapasową danych Serwera administracyjnego.

  W tym celu możesz uruchomić zadanie tworzenia kopii zapasowej danych poprzez Konsolę administracyjną lub uruchomić narzędzie klbackup.

  Jeśli używasz SQL Server jako DBMS dla Serwera administracyjnego, możesz migrować dane z SQL Server do MySQL lub MariaDB DBMS. Aby to zrobić, uruchom narzędzie klbackup w trybie interaktywnym, aby utworzyć kopię zapasową danych. Włącz opcję Wykonaj migrację do formatu MySQL/MariaDB w oknie Ustawienia kopii zapasowej kopii zapasowej Kreatora kopii zapasowych i przywracania. Kaspersky Security Center utworzy kopię zapasową kompatybilną z MySQL i MariaDB. Następnie możesz przywrócić dane z kopii zapasowej do MySQL lub MariaDB.

  Możesz również włączyć opcję Wykonaj migrację do formatu Azure jeśli chcesz migrować dane z SQL Server do Azure SQL DBMS.

 2. Wybierz nowe urządzenie, na którym chcesz zainstalować Serwer administracyjny. Upewnij się, że sprzęt i oprogramowanie na wybranym urządzeniu spełniają wymagania Serwera administracyjnego, Konsoli administracyjnej i Agenta sieciowego. Sprawdź również, czy dostępne są porty używane na Serwerze administracyjnym.
 3. Na nowym urządzeniu zainstaluj system zarządzania bazą danych (DBMS), z którego będzie korzystał Serwer administracyjny.

  Kiedy wybierasz DBMS, weź pod uwagę liczbę urządzeń obsługiwanych przez Serwer administracyjny.

 4. Uruchom niestandardową instalację Serwera administracyjnego na nowym urządzeniu.
 5. Zainstaluj składniki Serwera administracyjnego w tym samym folderze, w którym Serwer administracyjny jest zainstalowany na poprzednim urządzeniu. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić ścieżkę do pliku.

  W oknie Instalacja niestandardowa wybierany jest komponent Serwer administracyjny do instalacji oraz określany jest folder instalacyjny.

  Okno instalacji niestandardowej

 6. Skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem bazy danych.

  W oknie Ustawienia połączenia określane są ustawienia Microsoft SQL Server. Nazwa instancji SQL Server i pola Nazwa bazy danych są wypełnione.

  Przykład okna Ustawienia połączenia dla Microsoft SQL Server

  W zależności od tego, gdzie chcesz zlokalizować serwer bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przenieś Serwer administracyjny na nowe urządzenie
  • Zachowaj serwer bazy danych na poprzednim urządzeniu
 7. Po zakończeniu instalacji odzyskaj dane Serwera administracyjnego na nowym urządzeniu za pomocą narzędzia klbackup.

  Jeśli używasz programu SQL Server jako DBMS na poprzednich i nowych urządzeniach, pamiętaj, że wersja programu SQL Server zainstalowana na nowym urządzeniu musi być taka sama lub nowsza niż wersja programu SQL Server zainstalowana na poprzednim urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe odzyskanie danych Serwera administracyjnego na nowym urządzeniu.

 8. Otwórz Konsolę administracyjną do nawiązywania połączenia z Serwerem administracyjnym.
 9. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia klienckie są połączone z Serwerem administracyjnym.
 10. Odinstaluj Serwer administracyjny i serwer bazy danych z poprzedniego urządzenia.

Możesz także użyć Kaspersky Security Center Web Console do przeniesienia Serwera administracyjnego i serwera bazy danych na inne urządzenie.

Zobacz również:

Zmienianie Serwera administracyjnego dla urządzeń klienckich

Ustawienia zasady Agenta sieciowego

Instalacja Kaspersky Security Center

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych Serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.