Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

19 marca 2024

ID 179344

Kreator wstępnej konfiguracji tworzy zasady i zadania z domyślnymi ustawieniami. Te ustawienia mogą okazać się nieoptymalne lub nawet niedopuszczalne przez organizację. Dlatego zalecane jest dostrojenie tych profili i zadań oraz utworzenie innych profili i zadań, jeśli są konieczne w Twojej sieci.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

Konfigurowanie ochrony sieci odbywa się w etapach:

 1. Konfiguracja i przesyłanie profili i profili zasad aplikacji firmy Kaspersky

  Aby skonfigurować i przesłać ustawienia dla aplikacji Kaspersky, zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach, możesz użyć dwóch różnych metod zarządzania ochroną—skoncentrowaną na urządzeniu lub skoncentrowaną na użytkowniku. Te dwie metody można także połączyć. Aby zaimplementować zarządzanie ochroną skoncentrowaną na urządzeniu, możesz użyć narzędzi dostarczonych w Konsoli administracyjnej opartej na Microsoft Management Console lub Kaspersky Security Center Web Console. Zarządzanie ochroną skoncentrowaną na użytkowniku może zostać zaimplementowane tylko poprzez Kaspersky Security Center Web Console.

 2. Konfigurowanie zadań zdalnego zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky

  Sprawdź zadania utworzone przy pomocy kreatora wstępnej konfiguracji i dostosuj je (jeśli to konieczne).

  Dostępne instrukcje:

  Jeśli to konieczne, utwórz dodatkowe zadania do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky, zainstalowanymi na urządzeniach klienckich.

 3. Oszacowanie i ograniczenie nagromadzenia zdarzeń w bazie danych

  Informacje o zdarzeniach występujących podczas działania zarządzanych aplikacji są przesyłane z urządzenia klienckiego i zapisywane w bazie danych Serwera administracyjnego. Aby zmniejszyć obciążenie na Serwerze administracyjnym, oszacuj i ogranicz maksymalną liczbę zdarzeń przechowywanych w bazie danych.

  Dostępne instrukcje:

Wyniki

Po zakończeniu tego scenariusza, Twoja sieć będzie chroniona przez konfigurację aplikacji Kaspersky, zadania i zdarzenia otrzymane przez Serwer administracyjny:

 • Aplikacje firmy Kaspersky są konfigurowane zgodnie z zasadami i profilami zasad.
 • Aplikacje są zarządzane za pośrednictwem zestawu zadań.
 • Maksymalna liczba zdarzeń, jaka może być przechowywana w bazie danych, została ustawiona.

Jeśli konfiguracja ochrony sieci zostanie zakończona, możesz przejść do konfigurowania regularnych aktualizacji baz danych i aplikacji Kaspersky.

Więcej informacji o sposobie konfiguracji automatycznych odpowiedzi na zagrożenia wykryte przez Kaspersky Sandbox można znaleźć w pomocy online Kaspersky Sandbox 2.0.

Zobacz również:

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.