Hierarchia profili

19 marca 2024

ID 92433_1

W Kaspersky Security Center profile są używane do określenia jednego zestawu ustawień dla kilku urządzeń. Na przykład, obszar profilu aplikacji P zdefiniowanej dla grupy administracyjnej G zawiera zarządzane urządzenia z zainstalowaną aplikacją P, które zostały dodane do grupy G i wszystkich jej podgrup, za wyjątkiem podgrup, we właściwościach których odznaczono opcję Dziedzicz z grupy nadrzędnej.

Profil można odróżnić od lokalnego ustawienia po ikonach kłódki () obok jego ustawień. Jeśli ustawienie (lub grupa ustawień) jest zablokowane we właściwościach zasady, w pierwszej kolejności należy użyć tego ustawienia (lub grupy ustawień) podczas tworzenia obowiązującego ustawienia, a następnie należy zapisać ustawienie (lub grupę ustawień) do zasady podrzędnej.

Tworzenie obowiązujących ustawień można opisać w następujący sposób: wartości wszystkich ustawień, które nie zostały zablokowane, są kopiowane z profilu, a następnie są nadpisywane przez wartości ustawień lokalnych, a w kolejnym etapie wartości wynikowe są nadpisywane przez zablokowane ustawienia pobrane z profilu.

Profile tej samej aplikacji oddziałują na siebie poprzez hierarchię grup administracyjnych: Zablokowane ustawienia z profilu nadrzędnego nadpisują te same ustawienia z profilu podrzędnego.

Dla użytkowników mobilnych istnieje specjalny profil. Ten profil jest aktywowany na urządzeniu, gdy to przełącza się do trybu użytkownika mobilnego. Zasady użytkowników mobilnych nie oddziałują na inne zasady poprzez hierarchię grup administracyjnych.

Profil użytkownika mobilnego nie będzie obsługiwany w kolejnych wersjach Kaspersky Security Center. Zamiast profili użytkowników mobilnych będą używane profile zasad.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.