Ogólne ustawienia zasady

27 lutego 2024

ID 177410

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Ogólne

Na zakładce Ogólne możesz zmodyfikować stan profilu oraz określić dziedziczenie ustawień profilu:

 • W sekcji Stan zasady możesz wybrać jeden z trybów zasady:
  • Aktywny
  • Użytkownik mobilny
  • Nieaktywny
 • W grupie ustawień Dziedziczenie ustawień możesz skonfigurować dziedziczenie zasady:
  • Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej
  • Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych

Konfiguracja zdarzenia

Zakładka Konfiguracja zdarzenia umożliwia skonfigurowanie zapisywania zdarzeń oraz powiadamiania o zdarzeniach. Zdarzenia są grupowane według istotności na następujących zakładkach:

 • Krytyczny

  Sekcja Krytyczny nie jest wyświetlana we właściwościach profilu Agenta sieciowego.

 • Błąd funkcjonalny
 • Ostrzeżenie
 • Informacja

W każdej sekcji, lista wyświetla typy zdarzeń oraz domyślny czas przechowywania zdarzeń na Serwerze administracyjnym (w dniach). Kliknięcie typu zdarzenia umożliwia określenie następujących ustawień:

 • Rejestracja zdarzenia

  Możesz określić ilość dni przechowywania zdarzenia oraz wybrać miejsce przechowywania zdarzenia:

  • Eksportuj do systemu SIEM przez Dziennik systemu
  • Przechowuj w systemowym dzienniku zdarzeń urządzenia
  • Przechowuj w systemowym dzienniku zdarzeń Serwera administracyjnego
 • Powiadomienia o zdarzeniu

  Możesz wybrać, jeśli chcesz być powiadamiany o zdarzeniu w jeden z następujących sposobów:

  • Powiadom przez e-mail
  • Powiadom przez SMS
  • Powiadom, uruchamiając plik wykonywalny lub skrypt
  • Powiadom przez SNMP

  Domyślnie, używane są ustawienia powiadamiania, określone na zakładce Właściwości Serwera administracyjnego (takie, jak adres odbiorcy). Jeśli chcesz, możesz zmienić te ustawienia na zakładkach: E-mail, SMS i Plik wykonywalny do uruchomienia.

Historia rewizji

Zakładka Historia rewizji umożliwia przeglądanie listy rewizji profilu i wycofanie zmian wprowadzonych do profilu (jeśli to konieczne).

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.