Dodawanie profilu informacyjnego

19 marca 2024

ID 89294

W celu dodania profilu informacyjnego do serwera iOS MDM:

  1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  2. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
  3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer iOS MDM.
  4. Z menu kontekstowego serwera iOS MDM wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości serwera urządzeń mobilnych.

  5. W oknie właściwości serwera iOS MDM przejdź do sekcji Profile informacyjne.
  6. W sekcji Profile informacyjne kliknij przycisk Importuj i określ ścieżkę dostępu do pliku profilu informacyjnego.

Profil zostanie dodany do ustawień serwera iOS MDM.

Kliknij przycisk Eksportuj, aby zapisać listę profili informacyjnych do pliku.

Możesz zainstalować profil informacyjny, który zaimportowałeś na urządzenia iOS MDM.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.