Funkcje licencjonowania Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji

15 lutego 2024

ID 173097

Licencjonowanie Serwera administracyjnego i zarządzanych aplikacji posiada następujące specjalne funkcje:

 • Możesz dodać klucz licencyjny lub ważny kod aktywacyjny do Serwera administracyjnego, aby aktywować Zarządzanie lukami i poprawkami, Zarządzanie urządzeniami mobilnymi lub Integracja z systemami SIEM. Niektóre funkcje Kaspersky Security Center są dostępne tylko w zależności od aktywnych plików kluczy lub ważnych kodów aktywacyjnych dodanych do Serwera administracyjnego.
 • Do repozytorium Serwera administracyjnego można dodać kilka kodów aktywacyjnych i plików kluczy dla zarządzanych aplikacji.

Informacje o licencjonowaniu Kaspersky Security Center

Jeśli aktywowano jedną z licencjonowanych funkcji (na przykład, Zarządzanie urządzeniami mobilnymi) przy użyciu pliku klucza, ale chcesz też korzystać z innej licencjonowanej funkcji (na przykład, Zarządzania lukami i poprawkami), musisz kupić u swojego dostawcy usługi plik klucza, który aktywuje obie te funkcje, i musisz aktywować Serwer administracyjny przy użyciu tego pliku klucza.

Funkcje licencjonowania zarządzanych aplikacji

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji obejmuje wdrożenie kodu aktywacyjnego lub pliku klucza automatycznie lub w inny dogodny sposób. W celu wdrożenia kodu aktywacyjnego lub pliku klucza można zastosować następujące metody:

 • Automatyczne rozsyłanie

  Jeśli używasz różnych zarządzanych aplikacji i musisz rozesłać określony plik klucza lub kod aktywacyjny na urządzenia, zdecyduj się na inne sposoby wdrożenia tego kodu aktywacyjnego lub pliku klucza.

  Kaspersky Security Center umożliwia automatyczne rozesłanie dostępnych kluczy licencyjnych na urządzenia. Na przykład, trzy klucze licencyjne są przechowywane w repozytorium Serwera administracyjnego. Zaznaczyłeś pole Automatycznie roześlij klucz licencyjny na zarządzane urządzenia dla wszystkich trzech kluczy licencyjnych. Aplikacja zabezpieczająca Kaspersky—na przykład Kaspersky Endpoint Security for Windows—jest zainstalowana na urządzeniach w organizacji. Zostanie wykryte nowe urządzenie, do którego musi być rozesłany klucz licencyjny. Aplikacja określi, na przykład, że na urządzeniu mogą zostać zastosowane dwa klucze licencyjne z repozytorium: klucz licencyjny o nazwie Key_1 oraz klucz licencyjny o nazwie Key_2. Jeden z tych kluczy licencyjnych zostanie zastosowany na urządzeniu. W tym przypadku nie można przewidzieć, który z dwóch kluczy licencyjnych zostanie rozesłany na urządzenie, ponieważ automatyczne rozesłanie kluczy licencyjnych nie oferuje administratorowi podejmowania żadnych działań.

  Podczas rozsyłania klucza licencyjnego urządzenia są zliczane dla tego klucza licencyjnego. Musisz upewnić się, że liczba urządzeń, na których klucz licencyjny został zastosowany, nie przekracza limitu określonego przez licencję. Jeśli liczba urządzeń przekracza limit określony przez licencję, wszystkie urządzenia, które nie zostały objęte licencją, otrzymają stan Krytyczny.

 • Dodawanie pliku klucza lub kodu aktywacyjnego do pakietu instalacyjnego zarządzanej aplikacji

  Jeśli instalujesz zarządzaną aplikację przy użyciu pakietu instalacyjnego, możesz określić kod aktywacyjny lub plik klucza w tym pakiecie instalacyjnym lub w zasadzie aplikacji. Klucz licencyjny zostanie rozesłany na zarządzane urządzenia podczas kolejnej synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym.

 • Rozesłanie poprzez zadanie dodaj klucz licencyjny dla zarządzanej aplikacji

  Jeśli zdecydujesz się na użycie zadania dodaj klucz licencyjny dla zarządzanej aplikacji, możesz wybrać klucz licencyjny, który musi zostać rozesłany na urządzenia, oraz wybrać urządzenia w dowolny sposób—na przykład, wybierając grupę administracyjną lub wybór urządzeń.

 • Ręczne dodawanie kodu aktywacyjnego lub pliku klucza do urządzeń

Zobacz również:

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.