Tworzenie zadania Napraw luki

19 marca 2024

ID 201980

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Napraw luki pozwala naprawić luki w oprogramowaniu na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows. Możesz naprawić luki w oprogramowaniu firm trzecich, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Jeśli nie masz licencji Zarządzania lukami i poprawkami, nie możesz tworzyć nowych zadań typu Napraw luki. Aby naprawić nowe luki, możesz dodać je do istniejącego zadania Napraw luki. Zalecamy użycie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki zamiast zadania Napraw luki. Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki umożliwia automatyczne instalowanie wielu aktualizacji i naprawianie wielu luk w zabezpieczeniach, zgodnie z określonymi przez Ciebie regułami.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

W celu utworzenia zadania Napraw luki:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Napraw luki.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania.

  Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).

 5. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarta lista luk.

 7. Wybierz luki, które chcesz naprawić, a następnie kliknij OK.

  Luki w oprogramowaniu firmy Microsoft zwykle zawierają zalecane poprawki. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności. W przypadku luk w zabezpieczeniach oprogramowania innych producentów należy najpierw określić poprawkę użytkownika dla każdej luki, którą chcesz naprawić. Następnie będzie można dodać te luki do zadania Napraw luki.

 8. Określ ustawienia ponownego uruchamiania systemu operacyjnego:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
  • Ponawiaj pytanie co (min)
  • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 9. Określ ustawienia konta:
  • Konto domyślne
  • Określ konto
  • Konto
  • Hasło
 10. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 11. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 12. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 13. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania zgodnie ze swoimi potrzebami.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Zobacz również:

Opcje licencjonowania Kaspersky Security Center

Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

Wybieranie poprawek użytkownika dla luk w programach innych firm

Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.