Korzystanie z opcji „Nie odłączaj od Serwera administracyjnego” w celu zapewnienia ciągłej łączności między zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 155179

Jeśli nie używasz serwerów push, Kaspersky Security Center nie zapewnia ciągłej łączności między zarządzanymi urządzeniami a Serwerem administracyjnym. Agenty sieciowe na zarządzanych urządzeniach okresowo nawiązują połączenie i synchronizują się z Serwerem administracyjnym. Przerwa między tymi synchronizacjami jest definiowana w zasadzie Agenta sieciowego. Jeśli wymagana jest wczesna synchronizacja, Serwer administracyjny (lub punkt dystrybucji, jeśli jest w użyciu) wysyła podpisany pakiet sieciowy poprzez sieć IPv4 lub IPv6 do portu UDP Agenta sieciowego. Domyślnym numerem portu jest 15000. Jeśli nie jest możliwe nawiązanie połączenia między Serwerem administracyjnym a zarządzanym urządzeniem przy użyciu UDP, synchronizacja zostanie uruchomiona przy następnym regularnym połączeniu Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym w trakcie okresu synchronizacji.

Niektórych operacji nie można wykonać bez wcześniejszego nawiązania połączenia między Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym, takich jak uruchamianie i zatrzymywanie zadań lokalnych, odbieranie statystyk dla zarządzanej aplikacji lub tworzenie tunelu. Aby rozwiązać ten problem, jeśli nie korzystasz z serwerów push, możesz użyć opcji Nie odłączaj od Serwera administracyjnego, aby upewnić się, że istnieje ciągła łączność między zarządzanym urządzeniem a serwerem administracyjnym.

W celu zapewnienia ciągłego połączenia między zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli zarządzane urządzenie uzyskuje dostęp do Serwera administracyjnego bezpośrednio (to znaczy nie za pośrednictwem punktu dystrybucji):
   1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzane urządzenia.
   2. W obszarze roboczym folderu wybierz zarządzane urządzenie, z którym chcesz zapewnić ciągłą łączność.
   3. Z otwartego menu kontekstowego urządzenia wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości wybranego urządzenia.

  • Jeżeli zarządzane urządzenie uzyskuje dostęp do Serwera administracyjnego za pośrednictwem punktu dystrybucji działającego w trybie bramy, a nie bezpośrednio:
   1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
   2. Z otwartego menu kontekstowego węzła wybierz Właściwości.
   3. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
   4. Na liście wybierz żądany punkt dystrybucji, a następnie kliknij Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości punktu dystrybucji.

 2. W sekcji Ogólne wyświetlanego okna wybierz opcję Nie odłączaj od Serwera administracyjnego.

Trwałe połączenie jest nawiązywane między zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym.

Maksymalna całkowita liczba urządzeń z wybraną opcją Nie odłączaj od Serwera administracyjnego to 300.

Zobacz również:

Informacje o ograniczeniach Kaspersky Security Center

Wymagania sprzętowe dla systemu zarządzania bazą danych i Serwera administracyjnego

Używanie punktu dystrybucji jako serwera push

Ustawienia zarządzanego urządzenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.