Monitorowanie zdalnej instalacji

19 marca 2024

ID 155183

W celu monitorowania instalacji Kaspersky Security Center oraz upewnienia się, że aplikacja zabezpieczająca i Agent sieciowy są zainstalowane na zarządzanych urządzeniach należy sprawdzić wskaźnik w sekcji Wdrażanie. Wskaźnik ten zlokalizowany jest w obszarze roboczym węzła Serwera administracyjnego w oknie głównym Konsoli administracyjnej. Kolory wskaźnika odzwierciedlają bieżący stan zdalnej instalacji. Obok wskaźnika wyświetlana jest liczba urządzeń, na których jest zainstalowany Agent sieciowy i aplikacje zabezpieczające. Jeśli uruchomione są jakiekolwiek zadania instalacji, postęp ich wykonania możesz monitorować w tym miejscu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy instalacyjne, liczba błędów zostanie wyświetlona w tym miejscu. Szczegóły dotyczące błędów można wyświetlić, klikając odnośnik.

Możesz także wykorzystać schemat zdalnej instalacji z obszaru roboczego folderu Zarządzane urządzenia na zakładce Grupy. Wykres odzwierciedla proces zdalnej instalacji i wyświetla liczbę urządzeń bez Agenta sieciowego, z Agentem sieciowym lub z Agentem sieciowym i aplikacją zabezpieczającą.

Więcej informacji o postępie wykonania zdalnej instalacji (lub działaniu określonego zadania instalacji) można uzyskać, otwierając okno wyników odpowiedniego zadania zdalnej instalacji: Kliknij zadanie prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Wyniki. Okno będzie wyświetlało dwie listy: górna lista zawiera stany zadania na urządzeniach, natomiast dolna lista zawiera zdarzenia zadania na urządzeniu, które jest aktualnie wybrane na górnej liście.

Informacje o błędach zdalnej instalacji zostaną dodane do dziennika zdarzeń aplikacji Kaspersky na Serwerze administracyjnym. Informacje o błędach są także dostępne w odpowiednim wyborze zdarzeń, w folderze Raporty i powiadomienia, w podfolderze Zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.