Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm

19 marca 2024

ID 182760

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Po uzyskaniu listy luk w oprogramowaniu możliwe jest wyeliminowanie luk w oprogramowaniu na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows. Luki w oprogramowaniu w systemie operacyjnym i oprogramowaniu innych firm, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft, można naprawić, tworząc i uruchamiając zadanie Napraw luki lub zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Opcjonalnie możesz utworzyć zadanie naprawiania luk w oprogramowaniu w następujący sposób:

 • Otwierając listę luk i określając, które luki należy naprawić.

  W rezultacie powstaje nowe zadanie naprawy luk w oprogramowaniu. Istnieje możliwość dodania wybranych luk do istniejącego zadania.

 • Uruchamiając Kreator naprawiania luk.

  Funkcje kreatora naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Kreator upraszcza tworzenie i konfigurację zadania naprawy luki w zabezpieczeniach i pozwala wyeliminować tworzenie zbędnych zadań zawierających te same aktualizacje do zainstalowania.

Naprawianie luk w oprogramowaniu przy użyciu listy luk w zabezpieczeniach

W celu wyeliminowania luk w oprogramowaniu:

 1. Otwórz jedną z list luk:
  • Aby otworzyć ogólną listę luk, w menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiLuki w oprogramowaniu.
  • Aby otworzyć listę luk dla zarządzanego urządzenia, w menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia → <device name> → ZaawansowaneLuki w oprogramowaniu.
  • Aby otworzyć listę luk dla określonej aplikacji, w menu głównym przejdź do OperacjeAplikacje innych firmRejestr aplikacji → <application name> → Luki.

  Zostanie wyświetlona lista luk w oprogramowaniu innych firm.

 2. Wybierz jedną lub więcej luk na liście, a następnie kliknij przycisk Napraw lukę.

  Jeśli brakuje zalecanej aktualizacji oprogramowania do naprawy jednej z wybranych luk, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  Aby naprawić niektóre luki w oprogramowaniu, należy zaakceptować Umowę licencyjną dla instalowanego oprogramowania (EULA), jeśli wymagane jest zaakceptowanie Umowy licencyjnej. Jeśli odrzucisz Umowę licencyjną, luka w oprogramowaniu nie zostanie wyeliminowana.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Nowe zadanie

   Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Jeśli masz licencję Zarządzania lukami i poprawkami, domyślnie wybrany jest typ zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Jeśli nie masz licencji, domyślnie wybrany jest typ zadania Napraw luki. Aby zakończyć tworzenie zadania, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  • Napraw lukę (dodaj regułę do określonego zadania)

   Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać wybrane luki. Jeśli masz licencję Zarządzania lukami i poprawkami, wybierz zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Nowa reguła eliminacji wybranych luk zostanie automatycznie dodania do wybranego zadania. Jeśli nie masz licencji, wybierz zadanie Napraw luki. Wybrane luki zostaną dodane do właściwości zadania.

   Zostanie otwarte okno właściwości zadania. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jeśli wybrałeś utworzenie nowego zadania, zadanie zostanie utworzone i wyświetlone na liście zadań, w sekcji UrządzeniaZadania. Jeśli wybrałeś dodanie luk do istniejącego zadania, luki zostaną zapisane we właściwościach zadania.

Aby wyeliminować luki w oprogramowaniu firm trzecich, uruchom zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadanie Napraw luki. Jeśli utworzyłeś zadanie Napraw luki, powinieneś ręcznie określić aktualizacje oprogramowania w celu naprawy luk w oprogramowaniu, wymienionych w ustawieniach zadania.

Naprawianie luk w oprogramowaniu przy użyciu kreatora naprawiania luk

Funkcje kreatora naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

Aby naprawić luki w oprogramowaniu przy użyciu kreatora naprawiania luk:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiLuki w oprogramowaniu.

  Zostanie wyświetlona lista luk w oprogramowaniu innych firm, zainstalowanym na zarządzanych urządzeniach.

 2. Zaznacz pole obok luki, który chcesz wyeliminować.
 3. Kliknij przycisk Uruchom kreatora naprawiania luk.

  Zostanie uruchomiony Kreator naprawiania luk. Strona Wybierz zadanie naprawiania luk wyświetla listę wszystkich istniejących zadań następujących typów:

  • Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki
  • Zainstaluj aktualizacje Windows
  • Napraw luki

  Nie można zmodyfikować ostatnich dwóch typów zadań, aby zainstalować nowe aktualizacje. Aby zainstalować nowe aktualizacje, możesz użyć tylko zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

 4. Jeśli chcesz, aby kreator wyświetlał tylko te zadania, które usuwają wybraną lukę, włącz opcję Pokaż tylko zadania naprawiające tę lukę.
 5. Wybierz, co chcesz zrobić:
  • Aby rozpocząć zadanie, zaznacz pole wyboru obok nazwy zadania, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby dodać nową regułę do istniejącego zadania:
   1. Zaznacz pole obok nazwy zadania i kliknij przycisk Dodaj regułę.
   2. Na wyświetlonej stronie skonfiguruj nową regułę:
    • Reguła dla naprawiania luk tego priorytetu
    • Reguła naprawiania luk za pomocą aktualizacji tego samego typu, co aktualizacja zdefiniowana jako zalecana dla wybranej luki (dostępna tylko dla luk w oprogramowaniu Microsoft)
    • Reguła naprawiania luk w aplikacjach według wybranego dostawcy (dostępne tylko dla luk w oprogramowaniu innych firm)
    • Reguła naprawiania luk we wszystkich wersjach wybranej aplikacji (dostępne tylko dla luk w oprogramowaniu innych firm)
    • Reguła naprawiania wybranej luki
    • Akceptuj aktualizacje, które naprawiają tę lukę
   3. Kliknij przycisk Dodaj.
  • W celu utworzenia zadania:
   1. Kliknij przycisk Nowe zadanie.
   2. Na wyświetlonej stronie skonfiguruj nową regułę:
    • Reguła dla naprawiania luk tego priorytetu
    • Reguła naprawiania luk za pomocą aktualizacji tego samego typu, co aktualizacja zdefiniowana jako zalecana dla wybranej luki (dostępna tylko dla luk w oprogramowaniu Microsoft)
    • Reguła naprawiania luk w aplikacjach według wybranego dostawcy (dostępne tylko dla luk w oprogramowaniu innych firm)
    • Reguła naprawiania luk we wszystkich wersjach wybranej aplikacji (dostępne tylko dla luk w oprogramowaniu innych firm)
    • Reguła naprawiania wybranej luki
    • Akceptuj aktualizacje, które naprawiają tę lukę
   3. Kliknij przycisk Dodaj.

Jeśli wybrano rozpoczęcie zadania, możesz zamknąć kreatora. Zadanie zakończy się w tle. Dalsze działania nie są wymagane.

Jeśli wybrałeś dodanie reguły do istniejącego zadania, zostanie otwarte okno właściwości zadania. Nowa reguła została już dodana do właściwości zadania. Możesz przejrzeć lub zmodyfikować regułę lub ustawienia innego zadania. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jeśli chcesz utworzyć zadanie, kontynuuj tworzenie zadania w kreatorze tworzenia nowego zadania. Nowa reguła dodana w kreatorze naprawiania luk zostanie wyświetlona w kreatorze tworzenia nowego zadania. Po zakończeniu pracy kreatora, do listy zadań zostanie dodane zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.