Rejestrowanie interfejsu aplikacji Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks w Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 227155

Aby rozpocząć pracę z aplikacją Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks za pośrednictwem konsoli Kaspersky Security Center Web Console, musisz najpierw zarejestrować ją w konsoli Kaspersky Security Center Web Console.

W celu zarejestrowania aplikacji Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks:

 1. Upewnij się, że wykonano następujące czynności:
 2. Przenieś urządzenie, na którym zainstalowano Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks Server, z grupy Urządzenia nieprzypisane do grupy Zarządzane urządzenia:
  1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanieUrządzenia nieprzypisane.
  2. Zaznacz pole wyboru obok urządzenia, na którym jest zainstalowany Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks Server.
  3. Kliknij przycisk Przenieś do grupy.
  4. W hierarchii grup administracyjnych zaznacz pole wyboru obok grupy Zarządzane urządzenia.
  5. Kliknij przycisk Przenieś.
 3. Przejdź do właściwości urządzenia, na którym jest zainstalowany Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks Server.
 4. Na stronie właściwości urządzenia, w sekcji Ogólne wybierz opcję Nie odłączaj od Serwera administracyjnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. W oknie właściwości urządzenia wybierz sekcję Aplikacje.
 6. W sekcji Aplikacje wybierz Kaspersky Network Agent.
 7. Jeśli aktualny stan aplikacji to Zatrzymana, poczekaj, aż zmieni się na Uruchomiona.

  Ten proces trwa do 15 minut. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze wtyczki internetowej Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, możesz to zrobić teraz, podczas oczekiwania.

 8. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia konsoliIntegracja.

  W polu Prośby o rejestrację zostanie wyświetlone jedno oczekujące żądanie.

 9. Kliknij odnośnik Ustawienia link polem Prośby o rejestrację.
 10. Na otwartej liście zarejestrowanych klientów zaznacz pole obok nazwy serwera Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, który ma stan Oczekuje, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

  Jeśli nie chcesz rejestrować Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks Server, możesz kliknąć przycisk Odrzuć i wrócić do tej listy później.

  Po kliknięciu przycisku Zatwierdź, stan zmieni się na Zatwierdzony, a następnie na Gotowy. Jeśli stan się nie zmieni, możesz kliknąć przycisk Odśwież.

 11. Zamknij listę zarejestrowanych klientów i upewnij się, że wartość w polu Zarejestrowani klienci wzrosła.
 12. W celu dodania widżetu Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks na pulpicie nawigacyjnym:
  1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowaniePulpit nawigacyjny.
  2. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij przycisk Dodaj lub przywróć widżet sieciowy.
  3. W otwartym menu widżetu wybierz Inne.
  4. Wybierz widżet Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.

  Możesz teraz przejść do interfejsu webowego Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, korzystając z odnośnika w widżecie.

Po zakończeniu procedury rejestracji, nowy przycisk, Kaspersky Security Center, pojawia się na stronie logowania interfejsu webowego Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Możesz kliknąć ten przycisk, aby zalogować się do interfejsu webowego Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks przy użyciu danych uwierzytelniających Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.