Zdalne usuwanie aplikacji lub aktualizacji oprogramowania

19 marca 2024

ID 202480

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu zdalnego usunięcia aplikacji lub aktualizacji oprogramowania z wybranych urządzeń:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Zdalna dezinstalacja aplikacji.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania.

  Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).

 5. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 6. Wybierz rodzaj oprogramowania, które chcesz usunąć, a następnie wybierz określone aplikacje, aktualizacje lub łaty, które chcesz usunąć:
  • Odinstaluj zarządzane aplikacje
  • Odinstaluj niekompatybilną aplikację
  • Odinstaluj aplikację z rejestru aplikacji
  • Odinstaluj wybraną aktualizację aplikacji, poprawkę lub aplikację firmy trzeciej
 7. Określ sposób, w jaki urządzenia klienckie pobiorą narzędzie do dezinstalacji:
  • Przy użyciu Agenta sieciowego
  • Przy użyciu zasobów systemu operacyjnego przez Serwer administracyjny
  • Przy użyciu zasobów systemu operacyjnego poprzez punkty dystrybucji
  • Maksymalna liczba jednoczesnych pobierań
  • Maksymalna liczba prób dezinstalacji
  • Zweryfikuj rodzaj systemu operacyjnego przed pobraniem
  • Użyj hasła dezinstalacyjnego
 8. Określ ustawienia ponownego uruchamiania systemu operacyjnego:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
  • Ponawiaj pytanie co (min)
  • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 9. Jeśli to konieczne, dodaj konta, które będą używane do uruchamiania zadania zdalnej dezinstalacji:
  • Konto nie jest wymagane (Agent sieciowy jest zainstalowany)
  • Konto wymagane (Agent sieciowy nie jest używany)
 10. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 11. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 12. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 13. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.
 15. Uruchom zadanie ręcznie lub poczekaj na jego uruchomienie zgodne z terminarzem określonym w ustawieniach zadania.

Po zakończeniu zadania zdalnej dezinstalacji, wybrana aplikacja zostanie usunięta z wybranych urządzeń.

Zobacz również:

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.